Tụ bù trung thế NuintekTụ bù trung thế Nuintek

Tụ bù trung thế Nuintek được sản xuất tại Hàn quốc trên dây chuyển hiện đại. Tụ trung Nuintek sản phẩm da dạng với điện áp từ 3.3kV đến 35kV xuất đi 25 nước trên thế giới có Nhà máy tại Korea, Mexico, Thailan, China. 

 

 

- Cấu tạo tụ bù trung thế 

Tụ điện kiểu Self Healing (tự phục hồi) để đảm bảo tụ có thể vận hành bình thường trong trường hợp chất điện môi bị đánh thủng khi có quá điện áp.
Tất cả các tụ điện Nuintek đều sử dụng màng film ngâm tẩm dầu cách điện không có PCB (Non-PCB) có khả năng phân hủy sinh học thân thiện với môi trường.
Ngoài ra mỗi tụ điện được cung cấp với một điện trở xả bên trong và bộ tác động ngắt khi có áp lực cao.
Tất cả các tụ điện Nuintek đều được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC về tụ điện:
Tụ trung thế Nuintek được kết hợp với kháng trung thếKhác với tụ bù hạ thế, Tụ bù trung thế được chia làm 2 loại: Tụ bù trung thế 1P và tụ bù trung thế 3P

I. Tụ bù trung thế 1 pha 2 sứ được cách điện bằng dầu:


Bản vẽ tụ trung thế 1P 2 sứBản vẽ thiết kế tụ bù trung thế 1P 2 sứ 

Tại Việt Nam Tụ trung thế 1P 2 sứ được sử dụng ở các cấp điện áp khác nhau và có 2 loại thông dụng nhất là 22kV và 35kV

Thông số kỹ thuật tụ trung thế 1 pha 2 sứ 22kVThông số kỹ thuật tụ trung thế 1 pha 2 sứ 35kV

II. Tụ bù trung thế 3 pha 3 sứ được cách điện bằng dầu:


Bản vẽ tụ bù trung thế 3 pha 3 sứ 


Tại Việt Nam Tụ trung thế 3P 3 sứ được sử dụng ở các cấp điện áp khác nhau và có 3 loại thông dụng nhất là 3.3kV,  6.6kV và  12kV

Thông số kỹ thuật tụ trung thế 3 pha 3 sứ 3.3kVThông số kỹ thuật tụ trung thế 3 pha 3 sứ 6.6kV


Ngoài ra nhà máy Nuintek còn sản xuất tụ bù hạ thế, kháng cho tụ bù

 

Bảng giá Tụ bù trung thế Nuintek
TỤ BÙ TRUNG THẾ  ĐƯỢC PHÂN PHỐI BỞI SIÊU THỊ THIẾT BỊ ĐIỆN 
Chính sách bán hàng và thanh toán vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh 0939 66 44 22 Email: kd@btb.vn
Catalogue Nuintek
Electric Equipment Inquiry
HIGH VILTAGE UNIT PRICE
           
Items Product code Phase kvar VND Note
  3.3kV 1Phase 50Hz        
1 APJ-P3333250D 1 50 Call 4-6 tuần
2 APJ-P3333275D 75 Call 4-6 tuần
3 APJ-P33332100D 100 Call 4-6 tuần
4 APJ-P33332150D 150 Call 4-6 tuần
5 APJ-P33332200D 200 Call 4-6 tuần
6 APJ-P33332250D 250 Call 4-6 tuần
7 APJ-P33332300D 300 Call 4-6 tuần
8 APJ-P33332400D 400 Call 4-6 tuần
9 APJ-P33332500D 500 Call 4-6 tuần
  6.6kV 1Phase 50Hz        
1 APJ-P6666250D 1 50 Call 4-6 tuần
2 APJ-P6666275D 75 Call 4-6 tuần
3 APJ-P66662100D 100 Call 4-6 tuần
4 APJ-P66662150D 150 Call 4-6 tuần
5 APJ-P66662200D 200 Call 4-6 tuần
6 APJ-P66662250D 250 Call 4-6 tuần
7 APJ-P66662300D 300 Call 4-6 tuần
8 APJ-P66662400D 400 Call 4-6 tuần
9 APJ-P66662500D 500 Call 4-6 tuần
  3.3kV 3Phase 50Hz        
1 APJ-P33332-50S 3 50 Call 4-6 tuần
2 APJ-P33332-75S 75 Call 4-6 tuần
3 APJ-P33332-100s 100 Call 4-6 tuần
4 APJ-P33332-150s 150 Call 4-6 tuần
5 APJ-P33332-200s 200 Call 4-6 tuần
6 APJ-P33332-250s 250 Call 4-6 tuần
7 APJ-P33332-300s 300 Call 4-6 tuần
8 APJ-P33332-400s 400 Call 4-6 tuần
9 APJ-P33332-500s 500 Call 4-6 tuần
  6.6kV 3Phase 50Hz        
1 APJ-P66662-50S 3 50 Call 4-6 tuần
2 APJ-P66662-75S 75 Call 4-6 tuần
3 APJ-P66662-100S 100 Call 4-6 tuần
4 APJ-P66662-150S 150 Call 4-6 tuần
5 APJ-P66662-200S 200 Call 4-6 tuần
6 APJ-P66662-250S 250 Call 4-6 tuần
7 APJ-P66662-300S 300 Call 4-6 tuần
8 APJ-P66662-400S 400 Call 4-6 tuần
9 APJ-P66662-500S 500 Call 4-6 tuần
  22,9kV 13.2kV 1 Phase 50Hz        
1 APJ-P22132-50D 1 50 Call 4-6 tuần
2 APJ-P22132-100D 100 Call 4-6 tuần
3 APJ-P22132-150D 150 Call 4-6 tuần
4 APJ-P22132-200D 200 Call 4-6 tuần
5 APJ-P22132-250D 250 Call 4-6 tuần
6 APJ-P22132-300D 300 Call 4-6 tuần
7 APJ-P22132-400D 400 Call 4-6 tuần
  22kV 12.7kV 1 Phase 50Hz        
1 APJ-P22122-50D 1 50 Call 4-6 tuần
2 APJ-P22122-100D 100 Call 4-6 tuần
3 APJ-P22122-150D 150 Call 4-6 tuần
4 APJ-P22122-200D 200 Call 4-6 tuần
5 APJ-P22122-250D 250 Call 4-6 tuần
6 APJ-P22122-300D 300 Call 4-6 tuần
7 APJ-P22122-400D 400 Call 4-6 tuần
  35kV 23kV 1 Phase 50Hz        
1 APJ-P35232-50D 1 50 Call 4-6 tuần
2 APJ-P35232-100D 100 Call 4-6 tuần
3 APJ-P35232-150D 150 Call 4-6 tuần
4 APJ-P35232-200D 200 Call 4-6 tuần
5 APJ-P35232-250D 250 Call 4-6 tuần
6 APJ-P35232-300D 300 Call 4-6 tuần
7 APJ-P35232-400D 400 Call 4-6 tuần
  7.2V 3Phase 50Hz        
1 APJ-P72722-50S 3 50 Call 4-6 tuần
2 APJ-P72722-75S 75 Call 4-6 tuần
3 APJ-P72722-100s 100 Call 4-6 tuần
4 APJ-P72722-150s 150 Call 4-6 tuần
5 APJ-P72722-200s 200 Call 4-6 tuần
6 APJ-P72722-250s 250 Call 4-6 tuần
7 APJ-P72722-300s 300 Call 4-6 tuần
8 APJ-P72722-400s 400 Call 4-6 tuần
9 APJ-P72722-500s 500 Call 4-6 tuần
  12kV 3Phase 50Hz        
1 APJ-P12122-50S 3 50 Call 4-6 tuần
2 APJ-P12122-75S 75 Call 4-6 tuần
3 APJ-P12122-100s 100 Call 4-6 tuần
4 APJ-P12122-150s 150 Call 4-6 tuần
5 APJ-P12122-200s 200 Call 4-6 tuần
6 APJ-P12122-250s 250 Call 4-6 tuần
7 APJ-P12122-300s 300 Call 4-6 tuần
8 APJ-P12122-400s 400 Call 4-6 tuần
9 APJ-P12122-500s 500 Call 4-6 tuần
 
Đánh giá