Biến Dòng Đo Lường Hạ Thế

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

Sử dụng kèm với Ampe kế, Watt kế, công tơ điện
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO9001
Cấp chính xác đảm bảo theo IEC60185, IEC60044-1
Lõi tôn silic chất lượng cao độ từ thẩm lớn, tổn hao thấp
Dây quấn Emay chất lượng cao, chịu được nhiệt độ 155oC
Vỏ ngoài bằng nhựa hoặc Epoxy, đảm bảo cách điện tốt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH

Sử dụng kèm với Ampe kế, Watt kế, công tơ điện
Ký hiệu kiểu biến dòng đo lường : CT0.6
Cấp chính xác cho đo lường Class (cl): 0.5 hoặc 1
Điện áp danh định (định mức) Un: <=600V Tần số danh định (định mức) fn : 50Hz Dung lượng danh định : 5 đến 50VA Dòng điện sơ cấp danh định : 50 đến 10,000 Dòng điện thứ cấp danh định : 5A hoặc 1A Thử cách điện : 3kV / phút Thử điện áp xung (1.2/50uS) : 6kV Dòng quá tải liên tục : 1.2In Nhiệt độ làm việc cho phép : 0-50oC Giới hạn nhiệt độ làm việc : 60oC Phương lai bán biến dòng đo lường hạ thế Emic cấp chính xác 0.5 (cl 0.5) như sau CT0.6 - 50/5A, 70/5A - 5VA - Cl 0.5 - W=2 (2 mạch từ) CT0.6 - 100/5A, 125/5A, 150/5A - 5VA -Cl 0.5 - N1 (1 mạch từ) CT0.6 - 200/5A , 250/5A - 10VA - C l0.5 -N1 CT0.6 - 300/5A, 10VA - 400/5A , 15VA - Cl 0.5 - N1 CT0.6 - 500/5A ,600/5A - 15VA - CL 0.5 - N1 CT0.6 - 750/5A - 15VA -CL 0.5 - N1 CT0.6 - 800/5A - 15VA - CL 0.5 - N1 CT0.6 - 1000/5 - 15VA - Cl 0.5 - N1 CT0.6 - 1200/5 - 15VA - CL 0.5 - N1 CT0.6 - 1500/5A , 1600/5 - 15VA - CL 0.5 - N1 CT0.6 - 2000/5A - 15VA - N1 CT0.6 - 2500/5A - 15VA - Cl 0.5 - N1 CT0.6 - 3000/5A, 3200/5A - 15VA - Cl0.5 - N1 CT0.6 - 4000/5A - 15VA - Cl 0.5 - N1 CT0.6 - 5000/5A - 15VA - CL 0.5 - N2