Contactor ( khởi động từ ) MitsubishiContactor ( khởi động từ ) Mitsubishi

Bảng giá Contactor Mitsubishi

contactor mitsubishi,mitsubishi magnetic contactor catalogue,mitsubishi contactor distributor,magnetic contactor mitsubishi catalog,magnetic contactor mitsubishi s t10,magnetic contactor mitsubishi s t12,magnetic contactor mitsubishi catalog pdf,mitsubishi contactor price list,s n20 mitsubishi contactor,contactor mitsubishi s n12,magnetic contactor mitsubishi s t20, 

Mã hàng:

 S‐T10 AC200V ,S‐T12 AC200V ,S‐T20 AC200V , S‐T21 AC200V , S‐T25 AC200V ,S‐T32 AC200V ,S‐T35 AC200V , S‐T50 AC200V , S‐T65 AC200V ,S‐T80 AC200V, S‐T100 AC200V 
 
S‐N95 AC200V ,S‐N125 AC200V,  ‐N150 AC200V ,S‐N180 AC200V ,S‐N220 AC200V ,S‐N300 AC200V ,S‐N400 AC200V,S‐N600 AC200V ,S‐N800 AC200V 
Bảng giá Contactor ( khởi động từ ) Mitsubishi
Đánh giá