Cuộn kháng cho tụ bù NuintekCuộn kháng tụ bù Nuintek

Kháng tụ bù Nuintek rất cần thiết trong trường hợp điện áp, dòng điện của hệ thống bị méo dạng nhiều. Khi đó cần bảo vệ tụ bù và thiết bị đóng cắt chúng ta phải dùng kháng

 

 Kháng cho tụ bù
Kháng cho tụ bù hạ thếKháng hạ thế được phân lại theo khả năng triệt tiêu sóng hài, Kháng 7%, kháng 14% và điện áp của lưới điện đi kèm với tụ bù hạ thế

Thông số kỹ thuật kháng

Bản vẽ kháng hạ thế
 
Thông số kỹ thuật:

kháng cho tụ bù hạ thế

Thông số kháng hạ thế 6%
 

Ngoài ra để đảm bảo an toàn cho Tụ bù hạ thế và thiết bị đóng cắt Nuintek còn sản xuất Điện trở xả:

Bảng giá Cuộn kháng tụ bù Nuintek
Kháng cho tụ bù hạ thế Nuintek được phân phối bởi Siêu thị thiết bị điện
Các chính sách bán hàng và thanh toán vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh 0939 66 44 22 Email: kd@btb.vn
Catalogue Nuintek
Bảng giá nuintek
 
BẢNG GIÁ CUỘN KHÁNG NUINTEK 7%
(  Áp dụng tháng 1/10/2016 )                 
Tên sản phẩm  
Mã hàng
Rated Capacity ( KVAR ) Gía bán
Cuộn kháng dùng cho tụ 10KVAR - 440V NSR-L0.6 NSR-L7.442010 10 3,960,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 15KVAR - 440V NSR-L0.9 NSR-L7.442015 15 4,680,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 20KVAR - 440V NSR-L1.2 NSR-L7.442020 20 5,040,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 25KVAR - 440V NSR-L1.5 NSR-L7.442025 25 5,520,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 30KVAR - 440V NSR-L1.8 NSR-L7.442030 30 6,240,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 40KVAR - 440V NSR-L2.4 NSR-L7.442040 40 7,800,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 50KVAR - 440V NSR-L3.0 NSR-L7.442050 50 9,600,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 60KVAR - 440V NSR-L3.6 NSR-L7.442060 60 11,280,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 75KVAR - 440V NSR-L4.5 NSR-L7.442075 75 13,560,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 80KVAR - 440V   NSR-L7.442080 80 14,280,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 100KVAR - 440V NSR-L6.0 NSR-L7.4420100 100 16,800,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 120KVAR - 440V   NSR-L7.4420120 100 19,440,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 150KVAR - 440V NSR-L9.0 NSR-L7.4420150 150 22,200,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 200KVAR - 440V NSR-L12.0 NSR-L7.4420200 200 28,080,000
 
BẢNG GIÁ CUỘN KHÁNG NUINTEK 14%
(  Áp dụng tháng 1/10/2016 )                 
Tên sản phẩm  
Mã hàng
Rated Capacity ( KVAR ) Gía bán
Cuộn kháng dùng cho tụ 10KVAR - 440V NSR-L0.6 NSR-L14.442010 10 6,400,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 15KVAR - 440V NSR-L0.9 NSR-L14.442015 15 7,600,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 20KVAR - 440V NSR-L1.2 NSR-L14.442020 20 8,200,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 25KVAR - 440V NSR-L1.5 NSR-L14.442025 25 8,400,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 30KVAR - 440V NSR-L1.8 NSR-L14.442030 30 9,500,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 40KVAR - 440V NSR-L2.4 NSR-L14.442040 40 12,000,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 50KVAR - 440V NSR-L3.0 NSR-L14.442050 50 14,500,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 60KVAR - 440V NSR-L3.6 NSR-L14.442060 60 17,000,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 75KVAR - 440V NSR-L4.5 NSR-L14.442075 75 20,500,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 80KVAR - 440V   NSR-L14.442080 80 21,300,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 100KVAR - 440V NSR-L6.0 NSR-L14.4420100 100 24,300,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 120KVAR - 440V   NSR-L14.4420120 100 28,000,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 150KVAR - 440V NSR-L9.0 NSR-L14.4420150 150 32,000,000
Cuộn kháng dùng cho tụ 200KVAR - 440V NSR-L12.0 NSR-L14.4420200 200 40,000,000
Đánh giá