Dây cáp điện Panasonic

Hiển thị 
STTSản phẩmĐơn giá
(vnđ)
T.TrạngChọn
1 Panasonic Cáp đồng trục NRG6-80

Panasonic Cáp đồng trục NRG6-80

Mã sản phẩm: NRG6-80

Thương hiệu: Panasonic

620,000
Có sẵn
2 Panasonic Cáp đồng trục NRG6-96

Panasonic Cáp đồng trục NRG6-96

Mã sản phẩm: NRG6-96

Thương hiệu: Panasonic

650,000
Có sẵn
3 Panasonic Cáp đồng trục NRG6-96O

Panasonic Cáp đồng trục NRG6-96O

Mã sản phẩm: NRG6-96O

Thương hiệu: Panasonic

955,000
Có sẵn
4 Panasonic Dây Cat5e FTP NC5E-F10

Panasonic Dây Cat5e FTP NC5E-F10

Mã sản phẩm: NC5E-F10

Thương hiệu: Panasonic

920,000
Có sẵn
5 Panasonic Dây Cat5e FTP NC5E-F100

Panasonic Dây Cat5e FTP NC5E-F100

Mã sản phẩm: NC5E-F100

Thương hiệu: Panasonic

2,500,000
Có sẵn
6 Panasonic Dây Cat5e FTP NC5E-F100O

Panasonic Dây Cat5e FTP NC5E-F100O

Mã sản phẩm: NC5E-F100O

Thương hiệu: Panasonic

2,950,000
Có sẵn
7 Panasonic Dây Cat5e FTP NC5E-F100P

Panasonic Dây Cat5e FTP NC5E-F100P

Mã sản phẩm: NC5E-F100P

Thương hiệu: Panasonic

3,250,000
Có sẵn
8 Panasonic Dây Cat5e UTP NC5E-U10

Panasonic Dây Cat5e UTP NC5E-U10

Mã sản phẩm: NC5E-U10

Thương hiệu: Panasonic

720,000
Có sẵn
9 Panasonic Dây Cat6 FTP NC6-F10

Panasonic Dây Cat6 FTP NC6-F10

Mã sản phẩm: NC6-F10

Thương hiệu: Panasonic

1,230,000
Có sẵn
10 Panasonic Dây Cat6 FTP NC6-F100

Panasonic Dây Cat6 FTP NC6-F100

Mã sản phẩm: NC6-F100

Thương hiệu: Panasonic

3,250,000
Có sẵn
11 Panasonic Dây Cat6 FTP NC6-F100O

Panasonic Dây Cat6 FTP NC6-F100O

Mã sản phẩm: NC6-F100O

Thương hiệu: Panasonic

3,850,000
Có sẵn
12 Panasonic Dây Cat6 FTP NC6-F100P

Panasonic Dây Cat6 FTP NC6-F100P

Mã sản phẩm: NC6-F100P

Thương hiệu: Panasonic

4,000,000
Có sẵn
13 Panasonic Dây Cat6 UTP NC6-U10

Panasonic Dây Cat6 UTP NC6-U10

Mã sản phẩm: NC6-U10

Thương hiệu: Panasonic

980,000
Có sẵn
14 Panasonic Dây điện thoại nhiều sợi 4 core 0.5mm

Panasonic Dây điện thoại nhiều sợi 4 core 0.5mm

Mã sản phẩm: NTV405

Thương hiệu: Panasonic

450,000
Có sẵn