Thiết bị điện gia dụng

Hiển thị 
STTSản phẩmĐơn giá
(vnđ)
T.TrạngChọn
1 Panasonic Bếp điện từ KY-A227D

Panasonic Bếp điện từ KY-A227D

Mã sản phẩm: KY-A227D

Thương hiệu: Panasonic

22,990,000
Có sẵn
2 Panasonic Bếp điện từ KY-C227D

Panasonic Bếp điện từ KY-C227D

Mã sản phẩm: KY-C227D

Thương hiệu: Panasonic

25,990,000
Có sẵn
3 Panasonic Máy hút dành cho nhà tắm FV-10BAT1

Panasonic Máy hút dành cho nhà tắm FV-10BAT1

Mã sản phẩm: FV-10BAT1

Thương hiệu: Panasonic

1,980,000
Có sẵn
4 Panasonic Máy lọc không khí F-PXJ30A

Panasonic Máy lọc không khí F-PXJ30A

Mã sản phẩm: F-PXJ30A

Thương hiệu: Panasonic

4,300,000
Có sẵn
5 Panasonic Máy lọc không khí F-PXL45A

Panasonic Máy lọc không khí F-PXL45A

Mã sản phẩm: F-PXL45A

Thương hiệu: Panasonic

10,650,000
Có sẵn
6 Panasonic Máy lọc không khí F-PXM35A

Panasonic Máy lọc không khí F-PXM35A

Mã sản phẩm: F-PXM35A

Thương hiệu: Panasonic

6,600,000
Có sẵn
7 Panasonic Máy lọc không khí F-VXK70A

Panasonic Máy lọc không khí F-VXK70A

Mã sản phẩm: F-VXK70A

Thương hiệu: Panasonic

14,500,000
Có sẵn
8 Panasonic Máy lọc không khí F-VXM55A

Panasonic Máy lọc không khí F-VXM55A

Mã sản phẩm: F-VXM55A

Thương hiệu: Panasonic

12,500,000
Có sẵn
9 Panasonic Máy nước nóng có bơm trợ lực DH-3RP2VK

Panasonic Máy nước nóng có bơm trợ lực DH-3RP2VK

Mã sản phẩm: DH-3RP2VK

Thương hiệu: Panasonic

4,990,000
Có sẵn
10 Panasonic Máy nước nóng có bơm trợ lực DH-4MP1VW

Panasonic Máy nước nóng có bơm trợ lực DH-4MP1VW

Mã sản phẩm: DH-4MP1VW

Thương hiệu: Panasonic

5,490,000
Có sẵn
11 Panasonic Máy nước nóng có bơm trợ lực DH-4NP1VS

Panasonic Máy nước nóng có bơm trợ lực DH-4NP1VS

Mã sản phẩm: DH-4NP1VS

Thương hiệu: Panasonic

6,690,000
Có sẵn
12 Panasonic Máy nước nóng có bơm trợ lực DH-4NP1VW

Panasonic Máy nước nóng có bơm trợ lực DH-4NP1VW

Mã sản phẩm: DH-4NP1VW

Thương hiệu: Panasonic

5,990,000
Có sẵn
13 Panasonic Máy nước nóng không có bơm trợ lực DH-3RL2VH

Panasonic Máy nước nóng không có bơm trợ lực DH-3RL2VH

Mã sản phẩm: DH-3RL2VH

Thương hiệu: Panasonic

2,990,000
Có sẵn
14 Panasonic Máy nước nóng không có bơm trợ lực DH-4MS1VW

Panasonic Máy nước nóng không có bơm trợ lực DH-4MS1VW

Mã sản phẩm: DH-4MS1VW

Thương hiệu: Panasonic

3,590,000
Có sẵn
15 Panasonic Máy nước nóng không có bơm trợ lực DH-4NS3VS

Panasonic Máy nước nóng không có bơm trợ lực DH-4NS3VS

Mã sản phẩm: DH-4NS3VS

Thương hiệu: Panasonic

4,690,000
Có sẵn
16 Panasonic Máy nước nóng không có bơm trợ lực DH-4NS3VW

Panasonic Máy nước nóng không có bơm trợ lực DH-4NS3VW

Mã sản phẩm: DH-4NS3VW

Thương hiệu: Panasonic

4,190,000
Có sẵn
17 Panasonic Máy sấy tay có khay nước FJ-T09A3

Panasonic Máy sấy tay có khay nước FJ-T09A3

Mã sản phẩm: FJ-T09A3

Thương hiệu: Panasonic

7,050,000
Có sẵn
18 Panasonic Máy sấy tay FJ-T10T1

Panasonic Máy sấy tay FJ-T10T1

Mã sản phẩm: FJ-T10T1

Thương hiệu: Panasonic

19,500,000
Có sẵn
19 Panasonic Máy sấy tay không có khay nước FJ-T09B3

Panasonic Máy sấy tay không có khay nước FJ-T09B3

Mã sản phẩm: FJ-T09B3

Thương hiệu: Panasonic

5,990,000
Có sẵn
20 Panasonic Máy sưởi dành cho nhà tắm FV-27BV1

Panasonic Máy sưởi dành cho nhà tắm FV-27BV1

Mã sản phẩm: FV-27BV1

Thương hiệu: Panasonic

5,990,000
Có sẵn