Thiết bị điện LS

Hiển thị 
STTSản phẩmĐơn giá
(vnđ)
T.TrạngChọn
1 Contactor 3P -6a -220V Ls

Contactor 3P -6a -220V Ls

Mã sản phẩm: MC6A220V

Thương hiệu: LS

260,000
Có sẵn
2 Contactor 3P -6a -380V Ls

Contactor 3P -6a -380V Ls

Mã sản phẩm: MC6A380V

Thương hiệu: LS

260,000
Có sẵn
3 Contactor 3P -75A -220V Ls

Contactor 3P -75A -220V Ls

Mã sản phẩm: MC75A220V

Thương hiệu: LS

1,560,000
Có sẵn
4 Contactor 3P -75A -380V Ls

Contactor 3P -75A -380V Ls

Mã sản phẩm: MC75A380V

Thương hiệu: LS

1,560,000
Có sẵn
5 Contactor 3P -800A -220V

Contactor 3P -800A -220V

Mã sản phẩm: MC800A220V

Thương hiệu: LS

26,500,000
Có sẵn
6 Contactor 3P -800A -380V

Contactor 3P -800A -380V

Mã sản phẩm: MC800A380V

Thương hiệu: LS

26,500,000
Có sẵn
7 Contactor 3P -85A -220V Ls

Contactor 3P -85A -220V Ls

Mã sản phẩm: MC85A220V

Thương hiệu: LS

1,895,000
Có sẵn
8 Contactor 3P -85A -380V Ls

Contactor 3P -85A -380V Ls

Mã sản phẩm: MC85A380V

Thương hiệu: LS

1,895,000
Có sẵn
9 Contactor 3P -9a -220V Ls

Contactor 3P -9a -220V Ls

Mã sản phẩm: MC9A220V

Thương hiệu: LS

282,000
Có sẵn
10 Contactor 3P -9a -380V Ls

Contactor 3P -9a -380V Ls

Mã sản phẩm: MC9A380V

Thương hiệu: LS

282,000
Có sẵn
11 Contactor 3P -9b -220V Ls

Contactor 3P -9b -220V Ls

Mã sản phẩm: MC9B220V

Thương hiệu: LS

292,000
Có sẵn
12 Contactor 3P -9b -380V Ls

Contactor 3P -9b -380V Ls

Mã sản phẩm: MC9B380V

Thương hiệu: LS

292,000
Có sẵn
13 Contactor 50a~65a

Contactor 50a~65a

Mã sản phẩm: AC-50

Thương hiệu: LS

430,000
Có sẵn
14 Contactor 6a~40a

Contactor 6a~40a

Mã sản phẩm: AC-9

Thương hiệu: LS

346,000
Có sẵn
15 Contactor 75a~100a

Contactor 75a~100a

Mã sản phẩm: AC-75

Thương hiệu: LS

440,000
Có sẵn
16 Cuộn hút khởi động từ 130a, 150a

Cuộn hút khởi động từ 130a, 150a

Mã sản phẩm: Coil150a

Thương hiệu: LS

1,150,000
Có sẵn
17 Cuộn hút khởi động từ 185a, 225a

Cuộn hút khởi động từ 185a, 225a

Mã sản phẩm: Coil225a

Thương hiệu: LS

1,480,000
Có sẵn
18 Cuộn hút khởi động từ 32a, 40a

Cuộn hút khởi động từ 32a, 40a

Mã sản phẩm: Coil40a

Thương hiệu: LS

138,000
Có sẵn
19 Cuộn hút khởi động từ 330a, 400a

Cuộn hút khởi động từ 330a, 400a

Mã sản phẩm: Coil400a

Thương hiệu: LS

2,620,000
Có sẵn
20 Cuộn hút khởi động từ 50a, 65a

Cuộn hút khởi động từ 50a, 65a

Mã sản phẩm: Coil65a

Thương hiệu: LS

196,000
Có sẵn
21 Cuộn hút khởi động từ 630a, 800a

Cuộn hút khởi động từ 630a, 800a

Mã sản phẩm: Coil800a

Thương hiệu: LS

3,520,000
Có sẵn
22 Cuộn hút khởi động từ 6a – 22b

Cuộn hút khởi động từ 6a – 22b

Mã sản phẩm: Coil22b

Thương hiệu: LS

138,000
Có sẵn
23 Cuộn hút khởi động từ 75a, 85a. 100a

Cuộn hút khởi động từ 75a, 85a. 100a

Mã sản phẩm: Coil100a

Thương hiệu: LS

235,000
Có sẵn
24 Khóa liên động cho khởi 185-400A

Khóa liên động cho khởi 185-400A

Mã sản phẩm: AR180

Thương hiệu: LS

660,000
Có sẵn
25 Khóa liên động cho khởi 500-800A

Khóa liên động cho khởi 500-800A

Mã sản phẩm: AR-600

Thương hiệu: LS

9,800,000
Có sẵn
26 Khóa liên động cho khởi 6-150A

Khóa liên động cho khởi 6-150A

Mã sản phẩm: UR-2

Thương hiệu: LS

165,000
Có sẵn
27 Máy cắt hạ thế -1000A -65kA -Fix

Máy cắt hạ thế -1000A -65kA -Fix

Mã sản phẩm: AN10D310H

Thương hiệu: LS

49,500,000
Có sẵn
28 Máy cắt hạ thế -1250A -65kA -Fix

Máy cắt hạ thế -1250A -65kA -Fix

Mã sản phẩm: AN13D313H

Thương hiệu: LS

50,000,000
Có sẵn
29 Máy cắt hạ thế -1600A -65kA -Fix

Máy cắt hạ thế -1600A -65kA -Fix

Mã sản phẩm: AN16D316H

Thương hiệu: LS

52,000,000
Có sẵn
30 Máy cắt hạ thế -2000A -85kA -Fix

Máy cắt hạ thế -2000A -85kA -Fix

Mã sản phẩm: AS20E320H

Thương hiệu: LS

63,000,000
Có sẵn
31 Máy cắt hạ thế -2500A -85kA -Fix

Máy cắt hạ thế -2500A -85kA -Fix

Mã sản phẩm: AS25E325H

Thương hiệu: LS

80,000,000
Có sẵn
32 Máy cắt hạ thế -3200A -85kA -Fix

Máy cắt hạ thế -3200A -85kA -Fix

Mã sản phẩm: AS32E332H

Thương hiệu: LS

91,000,000
Có sẵn
33 Máy cắt hạ thế -4000A -100kA -Fix

Máy cắt hạ thế -4000A -100kA -Fix

Mã sản phẩm: AS40F340H

Thương hiệu: LS

160,000,000
Có sẵn
34 Máy cắt hạ thế -4000A -85kA -Fix

Máy cắt hạ thế -4000A -85kA -Fix

Mã sản phẩm: AS40E340H

Thương hiệu: LS

155,000,000
Có sẵn
35 Máy cắt hạ thế -4P -1000A -65kA -Fix

Máy cắt hạ thế -4P -1000A -65kA -Fix

Mã sản phẩm: AN10D410H

Thương hiệu: LS

56,000,000
Có sẵn
36 Máy cắt hạ thế -4P -1250A -65kA -Fix

Máy cắt hạ thế -4P -1250A -65kA -Fix

Mã sản phẩm: AN13D413H

Thương hiệu: LS

60,500,000
Có sẵn
37 Máy cắt hạ thế -4P -1600A -65kA -Fix

Máy cắt hạ thế -4P -1600A -65kA -Fix

Mã sản phẩm: AN16D416H

Thương hiệu: LS

61,000,000
Có sẵn
38 Máy cắt hạ thế -4P -2000A -85kA -Fix

Máy cắt hạ thế -4P -2000A -85kA -Fix

Mã sản phẩm: AS20E420H

Thương hiệu: LS

73,500,000
Có sẵn
39 Máy cắt hạ thế -4P -2500A -85kA -Fix

Máy cắt hạ thế -4P -2500A -85kA -Fix

Mã sản phẩm: AS25E425H

Thương hiệu: LS

95,000,000
Có sẵn
40 Máy cắt hạ thế -4P -3200A -85kA -Fix

Máy cắt hạ thế -4P -3200A -85kA -Fix

Mã sản phẩm: AS32E432H

Thương hiệu: LS

112,000,000
Có sẵn
41 Máy cắt hạ thế -4P -4000A -100kA -Fix

Máy cắt hạ thế -4P -4000A -100kA -Fix

Mã sản phẩm: AS40F440H

Thương hiệu: LS

192,000,000
Có sẵn
42 Máy cắt hạ thế -4P -4000A -85kA -Fix

Máy cắt hạ thế -4P -4000A -85kA -Fix

Mã sản phẩm: AS40E440H

Thương hiệu: LS

186,000,000
Có sẵn
43 Máy cắt hạ thế -4P -5000A -100kA -Fix

Máy cắt hạ thế -4P -5000A -100kA -Fix

Mã sản phẩm: AS50F450H

Thương hiệu: LS

197,000,000
Có sẵn
44 Máy cắt hạ thế -4P -6300A -120kA -Fix

Máy cắt hạ thế -4P -6300A -120kA -Fix

Mã sản phẩm: AS63G463H

Thương hiệu: LS

350,000,000
Có sẵn
45 Máy cắt hạ thế -4P -630A -65kA -Fix

Máy cắt hạ thế -4P -630A -65kA -Fix

Mã sản phẩm: AN06D406H

Thương hiệu: LS

51,000,000
Có sẵn
46 Máy cắt hạ thế -4P -800A -65kA -Fix

Máy cắt hạ thế -4P -800A -65kA -Fix

Mã sản phẩm: AN08D408H

Thương hiệu: LS

54,000,000
Có sẵn
47 Máy cắt hạ thế -5000A -100kA -Fix

Máy cắt hạ thế -5000A -100kA -Fix

Mã sản phẩm: AS50F350H

Thương hiệu: LS

165,000,000
Có sẵn
48 Máy cắt hạ thế -6300A -120kA -Fix

Máy cắt hạ thế -6300A -120kA -Fix

Mã sản phẩm: AS63G363H

Thương hiệu: LS

270,000,000
Có sẵn