Thiết bị điện LS

Hiển thị 
STTSản phẩmĐơn giá
(vnđ)
T.TrạngChọn
1 Máy cắt hạ thế -630A -65kA -Fix

Máy cắt hạ thế -630A -65kA -Fix

Mã sản phẩm: AN06D306H

Thương hiệu: LS

45,000,000
Có sẵn
2 Máy cắt hạ thế -800A -65kA -Fix

Máy cắt hạ thế -800A -65kA -Fix

Mã sản phẩm: AN08D308H

Thương hiệu: LS

49,000,000
Có sẵn
3 MCCB Cài 2P -10A -1,5kA có vỏ

MCCB Cài 2P -10A -1,5kA có vỏ

Mã sản phẩm: BS3210AC

Thương hiệu: LS

96,000
Có sẵn
4 MCCB Cài 2P -10A -1,5kA Không vỏ

MCCB Cài 2P -10A -1,5kA Không vỏ

Mã sản phẩm: BS3210AK

Thương hiệu: LS

82,000
Có sẵn
5 MCCB Cài 2P -15A -1,5kA có vỏ

MCCB Cài 2P -15A -1,5kA có vỏ

Mã sản phẩm: BS3215AC

Thương hiệu: LS

96,000
Có sẵn
6 MCCB Cài 2P -15A -1,5kA Không vỏ

MCCB Cài 2P -15A -1,5kA Không vỏ

Mã sản phẩm: BS3215AK

Thương hiệu: LS

82,000
Có sẵn
7 MCCB Cài 2P -20A -1,5kA có vỏ

MCCB Cài 2P -20A -1,5kA có vỏ

Mã sản phẩm: BS3220AC

Thương hiệu: LS

96,000
Có sẵn
8 MCCB Cài 2P -20A -1,5kA Không vỏ

MCCB Cài 2P -20A -1,5kA Không vỏ

Mã sản phẩm: BS3220AK

Thương hiệu: LS

82,000
Có sẵn
9 MCCB Cài 2P -30A -1,5kA có vỏ

MCCB Cài 2P -30A -1,5kA có vỏ

Mã sản phẩm: BS3230AC

Thương hiệu: LS

96,000
Có sẵn
10 MCCB Cài 2P -30A -1,5kA Không vỏ

MCCB Cài 2P -30A -1,5kA Không vỏ

Mã sản phẩm: BS3230AK

Thương hiệu: LS

82,000
Có sẵn
11 MCCB Cài 2P -6A -1,5kA có vỏ

MCCB Cài 2P -6A -1,5kA có vỏ

Mã sản phẩm: BS326AC

Thương hiệu: LS

96,000
Có sẵn
12 MCCB Cài 2P -6A -1,5kA Không vỏ

MCCB Cài 2P -6A -1,5kA Không vỏ

Mã sản phẩm: BS326AK

Thương hiệu: LS

82,000
Có sẵn
13 Rơ le nhiệt 3P (0.63-1)A

Rơ le nhiệt 3P (0.63-1)A

Mã sản phẩm: MT121A

Thương hiệu: LS

257,000
Có sẵn
14 Rơ le nhiệt 3P (0.63-1)A MT32

Rơ le nhiệt 3P (0.63-1)A MT32

Mã sản phẩm: MT321A

Thương hiệu: LS

292,000
Có sẵn
15 Rơ le nhiệt 3P (1 -1.6)A

Rơ le nhiệt 3P (1 -1.6)A

Mã sản phẩm: MT121.6A

Thương hiệu: LS

257,000
Có sẵn
16 Rơ le nhiệt 3P (1 -1.6)A MT32

Rơ le nhiệt 3P (1 -1.6)A MT32

Mã sản phẩm: MT321.6A

Thương hiệu: LS

292,000
Có sẵn
17 Rơ le nhiệt 3P (1.6 -2.5)A

Rơ le nhiệt 3P (1.6 -2.5)A

Mã sản phẩm: MT122.5A

Thương hiệu: LS

257,000
Có sẵn
18 Rơ le nhiệt 3P (1.6 -2.5)A MT32

Rơ le nhiệt 3P (1.6 -2.5)A MT32

Mã sản phẩm: MT322.5A

Thương hiệu: LS

292,000
Có sẵn
19 Rơ le nhiệt 3P (100 -160)A

Rơ le nhiệt 3P (100 -160)A

Mã sản phẩm: MT225160A

Thương hiệu: LS

2,550,000
Có sẵn
20 Rơ le nhiệt 3P (110 -150)A

Rơ le nhiệt 3P (110 -150)A

Mã sản phẩm: MT150150A

Thương hiệu: LS

1,435,000
Có sẵn
21 Rơ le nhiệt 3P (12 -18)A

Rơ le nhiệt 3P (12 -18)A

Mã sản phẩm: MT1218A

Thương hiệu: LS

257,000
Có sẵn
22 Rơ le nhiệt 3P (12 -18)A MT32

Rơ le nhiệt 3P (12 -18)A MT32

Mã sản phẩm: MT3218A

Thương hiệu: LS

292,000
Có sẵn
23 Rơ le nhiệt 3P (120 -185)A

Rơ le nhiệt 3P (120 -185)A

Mã sản phẩm: MT225185A

Thương hiệu: LS

2,550,000
Có sẵn
24 Rơ le nhiệt 3P (16 -22)A

Rơ le nhiệt 3P (16 -22)A

Mã sản phẩm: MT3222A

Thương hiệu: LS

292,000
Có sẵn
25 Rơ le nhiệt 3P (160 -240)A

Rơ le nhiệt 3P (160 -240)A

Mã sản phẩm: MT225240A

Thương hiệu: LS

2,550,000
Có sẵn
26 Rơ le nhiệt 3P (18 -25)A

Rơ le nhiệt 3P (18 -25)A

Mã sản phẩm: MT3225A

Thương hiệu: LS

307,000
Có sẵn
27 Rơ le nhiệt 3P (2.5 -4)A

Rơ le nhiệt 3P (2.5 -4)A

Mã sản phẩm: MT124A

Thương hiệu: LS

257,000
Có sẵn
28 Rơ le nhiệt 3P (2.5 -4)A MT32

Rơ le nhiệt 3P (2.5 -4)A MT32

Mã sản phẩm: MT324A

Thương hiệu: LS

292,000
Có sẵn
29 Rơ le nhiệt 3P (200 -330)A

Rơ le nhiệt 3P (200 -330)A

Mã sản phẩm: MT400330A

Thương hiệu: LS

3,700,000
Có sẵn
30 Rơ le nhiệt 3P (22 -32)A

Rơ le nhiệt 3P (22 -32)A

Mã sản phẩm: MT3232A

Thương hiệu: LS

307,000
Có sẵn
31 Rơ le nhiệt 3P (260 -400)A

Rơ le nhiệt 3P (260 -400)A

Mã sản phẩm: MT400400A

Thương hiệu: LS

3,700,000
Có sẵn
32 Rơ le nhiệt 3P (28 -40)A

Rơ le nhiệt 3P (28 -40)A

Mã sản phẩm: MT3240A

Thương hiệu: LS

307,000
Có sẵn
33 Rơ le nhiệt 3P (34 -50)A

Rơ le nhiệt 3P (34 -50)A

Mã sản phẩm: MT6350A

Thương hiệu: LS

660,000
Có sẵn
34 Rơ le nhiệt 3P (4- 6)A

Rơ le nhiệt 3P (4- 6)A

Mã sản phẩm: MT126A

Thương hiệu: LS

257,000
Có sẵn
35 Rơ le nhiệt 3P (4- 6)A MT32

Rơ le nhiệt 3P (4- 6)A MT32

Mã sản phẩm: MT326A

Thương hiệu: LS

292,000
Có sẵn
36 Rơ le nhiệt 3P (400 -630)A

Rơ le nhiệt 3P (400 -630)A

Mã sản phẩm: MT800630A

Thương hiệu: LS

6,800,000
Có sẵn
37 Rơ le nhiệt 3P (45 -65)A

Rơ le nhiệt 3P (45 -65)A

Mã sản phẩm: MT6365A

Thương hiệu: LS

660,000
Có sẵn
38 Rơ le nhiệt 3P (5 -8)A

Rơ le nhiệt 3P (5 -8)A

Mã sản phẩm: MT128A

Thương hiệu: LS

257,000
Có sẵn
39 Rơ le nhiệt 3P (5 -8)A MT32

Rơ le nhiệt 3P (5 -8)A MT32

Mã sản phẩm: MT328A

Thương hiệu: LS

292,000
Có sẵn
40 Rơ le nhiệt 3P (520 -800)A

Rơ le nhiệt 3P (520 -800)A

Mã sản phẩm: MT800800A

Thương hiệu: LS

6,800,000
Có sẵn
41 Rơ le nhiệt 3P (54 -75)A

Rơ le nhiệt 3P (54 -75)A

Mã sản phẩm: MT9575A

Thương hiệu: LS

952,000
Có sẵn
42 Rơ le nhiệt 3P (6 -9)A

Rơ le nhiệt 3P (6 -9)A

Mã sản phẩm: MT129A

Thương hiệu: LS

257,000
Có sẵn
43 Rơ le nhiệt 3P (6 -9)A MT32

Rơ le nhiệt 3P (6 -9)A MT32

Mã sản phẩm: MT329A

Thương hiệu: LS

292,000
Có sẵn
44 Rơ le nhiệt 3P (63 -85)A

Rơ le nhiệt 3P (63 -85)A

Mã sản phẩm: MT9585A

Thương hiệu: LS

952,000
Có sẵn
45 Rơ le nhiệt 3P (7 -10)A

Rơ le nhiệt 3P (7 -10)A

Mã sản phẩm: MT1210A

Thương hiệu: LS

257,000
Có sẵn
46 Rơ le nhiệt 3P (7 -10)A MT32

Rơ le nhiệt 3P (7 -10)A MT32

Mã sản phẩm: MT3210A

Thương hiệu: LS

292,000
Có sẵn
47 Rơ le nhiệt 3P (70 -95)A

Rơ le nhiệt 3P (70 -95)A

Mã sản phẩm: MT9595A

Thương hiệu: LS

952,000
Có sẵn
48 Rơ le nhiệt 3P (80 -100)A

Rơ le nhiệt 3P (80 -100)A

Mã sản phẩm: MT95100A

Thương hiệu: LS

952,000
Có sẵn