Thiết bị điện LS

Hiển thị 
STTSản phẩmĐơn giá
(vnđ)
T.TrạngChọn
1 Rơ le nhiệt 3P (80 -105)A

Rơ le nhiệt 3P (80 -105)A

Mã sản phẩm: MT150105A

Thương hiệu: LS

1,435,000
Có sẵn
2 Rơ le nhiệt 3P (85~125)A

Rơ le nhiệt 3P (85~125)A

Mã sản phẩm: MT225125A

Thương hiệu: LS

2,550,000
Có sẵn
3 Rơ le nhiệt 3P (9 -13)A

Rơ le nhiệt 3P (9 -13)A

Mã sản phẩm: MT1213A

Thương hiệu: LS

257,000
Có sẵn
4 Rơ le nhiệt 3P (9 -13)A MT32

Rơ le nhiệt 3P (9 -13)A MT32

Mã sản phẩm: MT3213A

Thương hiệu: LS

292,000
Có sẵn
5 Rơ le nhiệt 3P (95 -130)A

Rơ le nhiệt 3P (95 -130)A

Mã sản phẩm: MT150130A

Thương hiệu: LS

1,435,000
Có sẵn
6 Shuntrip MCCB 1000- 1200A

Shuntrip MCCB 1000- 1200A

Mã sản phẩm: Shuntrip10001200A

Thương hiệu: LS

900,000
Có sẵn
7 Shuntrip MCCB 1000-1600A TS

Shuntrip MCCB 1000-1600A TS

Mã sản phẩm: ShuntripTS10001600A

Thương hiệu: LS

920,000
Có sẵn
8 Shuntrip MCCB ABN400-800A

Shuntrip MCCB ABN400-800A

Mã sản phẩm: Shuntrip400800A

Thương hiệu: LS

850,000
Có sẵn
9 Shuntrip MCCB ABN52-ABS250A

Shuntrip MCCB ABN52-ABS250A

Mã sản phẩm: Shuntrip52250A

Thương hiệu: LS

720,000
Có sẵn
10 Thiết bị điện ls Aptomat – 1P – 16A-6kA

Thiết bị điện ls Aptomat – 1P – 16A-6kA

Mã sản phẩm: BKN1P16A-1

Thương hiệu: Đang cập nhật

74,000
Có sẵn
11 Thiết bị điện ls Aptomat – 1P – 20A-6kA

Thiết bị điện ls Aptomat – 1P – 20A-6kA

Mã sản phẩm: BKN1P20A-1

Thương hiệu: Đang cập nhật

74,000
Có sẵn
12 Thiết bị điện ls Aptomat 3P -100A -22kA

Thiết bị điện ls Aptomat 3P -100A -22kA

Mã sản phẩm: ABN103100A-1

Thương hiệu: Đang cập nhật

960,000
Có sẵn
13 Thiết bị điện ls MCCB Cài 2P -20A -1,5kA có vỏ

Thiết bị điện ls MCCB Cài 2P -20A -1,5kA có vỏ

Mã sản phẩm: BS3220AC-1

Thương hiệu: Đang cập nhật

96,000
Có sẵn
14 Thiết bị điện ls MCCB Cài 2P -20A -1,5kA Không vỏ

Thiết bị điện ls MCCB Cài 2P -20A -1,5kA Không vỏ

Mã sản phẩm: BS3220AK-1

Thương hiệu: Đang cập nhật

82,000
Có sẵn
15 Tiếp điểm phụ bên hông 1NO+1NC dùng cho MC-6A-150A

Tiếp điểm phụ bên hông 1NO+1NC dùng cho MC-6A-150A

Mã sản phẩm: UA-1

Thương hiệu: LS

75,000
Có sẵn
16 Tiếp điểm phụ bên hông 2NO+2NC dùng cho MC-185a-800a

Tiếp điểm phụ bên hông 2NO+2NC dùng cho MC-185a-800a

Mã sản phẩm: UA-100

Thương hiệu: LS

190,000
Có sẵn
17 Tiếp điểm phụ bên trên 2NO+2NC dùng cho MC-6A-150A

Tiếp điểm phụ bên trên 2NO+2NC dùng cho MC-6A-150A

Mã sản phẩm: UA-4

Thương hiệu: LS

130,000
Có sẵn
18 Tiếp điểm phụ bên trên dùng cho 1NO+1NC

Tiếp điểm phụ bên trên dùng cho 1NO+1NC

Mã sản phẩm: UA-2

Thương hiệu: LS

75,000
Có sẵn
19 Tiếp điểm phụ Tiếp điểm phụ4 Poles AC

Tiếp điểm phụ Tiếp điểm phụ4 Poles AC

Mã sản phẩm: MR-4(2NO+2NC)

Thương hiệu: LS

395,000
Có sẵn
20 Tiếp điểm phụ Tiếp điểm phụ4 Poles DC

Tiếp điểm phụ Tiếp điểm phụ4 Poles DC

Mã sản phẩm: MR-4(2NO+2NC)DC

Thương hiệu: LS

435,000
Có sẵn
21 Tiếp điểm phụ Tiếp điểm phụ6 Poles AC

Tiếp điểm phụ Tiếp điểm phụ6 Poles AC

Mã sản phẩm: MR-6(3NO+3NC)

Thương hiệu: LS

470,000
Có sẵn
22 Tiếp điểm phụ Tiếp điểm phụ6 Poles DC

Tiếp điểm phụ Tiếp điểm phụ6 Poles DC

Mã sản phẩm: MR-6(3NO+3NC)DC

Thương hiệu: LS

510,000
Có sẵn
23 Tiếp điểm phụ Tiếp điểm phụ8 Poles AC

Tiếp điểm phụ Tiếp điểm phụ8 Poles AC

Mã sản phẩm: MR-8(4NO+4NC)

Thương hiệu: LS

545,000
Có sẵn
24 Tiếp điểm phụ Tiếp điểm phụ8 Poles DC

Tiếp điểm phụ Tiếp điểm phụ8 Poles DC

Mã sản phẩm: MR-8(4NO+4NC)DC

Thương hiệu: LS

590,000
Có sẵn
25 UVT MCCB 1000-1200A

UVT MCCB 1000-1200A

Mã sản phẩm: UVT10001200A

Thương hiệu: LS

1,100,000
Có sẵn
26 UVT MCCB ABN400-800A

UVT MCCB ABN400-800A

Mã sản phẩm: UVT400800A

Thương hiệu: LS

970,000
Có sẵn
27 UVT MCCB ABN52-ABS250A

UVT MCCB ABN52-ABS250A

Mã sản phẩm: UVT52250A

Thương hiệu: LS

900,000
Có sẵn
28 UVT TS 1000-1600A

UVT TS 1000-1600A

Mã sản phẩm: UVTTS10001600

Thương hiệu: LS

1,200,000
Có sẵn