Thiết bị điện LS

Hiển thị 
STTSản phẩmĐơn giá
(vnđ)
T.TrạngChọn
1 Aptomat -4P – 10A -10kA

Aptomat -4P – 10A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB4P10A

Thương hiệu: LS

588,000
Có sẵn
2 Aptomat -4P – 10A -6kA

Aptomat -4P – 10A -6kA

Mã sản phẩm: BKN4P10A

Thương hiệu: LS

410,000
Có sẵn
3 Aptomat -4P – 125A -10kA

Aptomat -4P – 125A -10kA

Mã sản phẩm: BKH4P125A

Thương hiệu: LS

1,190,000
Có sẵn
4 Aptomat -4P – 16A -10kA

Aptomat -4P – 16A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB4P16A

Thương hiệu: LS

588,000
Có sẵn
5 Aptomat -4P – 16A -6kA

Aptomat -4P – 16A -6kA

Mã sản phẩm: BKN4P16A

Thương hiệu: LS

410,000
Có sẵn
6 Aptomat -4P – 20A -10kA

Aptomat -4P – 20A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB4P20A

Thương hiệu: LS

588,000
Có sẵn
7 Aptomat -4P – 20A -6kA

Aptomat -4P – 20A -6kA

Mã sản phẩm: BKN4P20A

Thương hiệu: LS

410,000
Có sẵn
8 Aptomat -4P – 25A -10kA

Aptomat -4P – 25A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB4P25A

Thương hiệu: LS

588,000
Có sẵn
9 Aptomat -4P – 25A -6kA

Aptomat -4P – 25A -6kA

Mã sản phẩm: BKN4P25A

Thương hiệu: LS

410,000
Có sẵn
10 Aptomat -4P – 32A -10kA

Aptomat -4P – 32A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB4P32A

Thương hiệu: LS

588,000
Có sẵn
11 Aptomat -4P – 32A -6kA

Aptomat -4P – 32A -6kA

Mã sản phẩm: BKN4P32A

Thương hiệu: LS

410,000
Có sẵn
12 Aptomat -4P – 40A -10kA

Aptomat -4P – 40A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB4P40A

Thương hiệu: LS

588,000
Có sẵn
13 Aptomat -4P – 40A -6kA

Aptomat -4P – 40A -6kA

Mã sản phẩm: BKN4P40A

Thương hiệu: LS

410,000
Có sẵn
14 Aptomat -4P – 50A -10kA

Aptomat -4P – 50A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB4P50A

Thương hiệu: LS

690,000
Có sẵn
15 Aptomat -4P – 50A -6kA

Aptomat -4P – 50A -6kA

Mã sản phẩm: BKN4P50A

Thương hiệu: LS

468,000
Có sẵn
16 Aptomat -4P – 63A -10kA

Aptomat -4P – 63A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB4P63A

Thương hiệu: LS

690,000
Có sẵn
17 Aptomat -4P – 63A -6kA

Aptomat -4P – 63A -6kA

Mã sản phẩm: BKN4P63A

Thương hiệu: LS

468,000
Có sẵn
18 Aptomat -4P – 6A -10kA

Aptomat -4P – 6A -10kA

Mã sản phẩm: BKNB4P6A

Thương hiệu: LS

588,000
Có sẵn
19 Aptomat -4P – 6A -6kA

Aptomat -4P – 6A -6kA

Mã sản phẩm: BKN4P6A

Thương hiệu: LS

410,000
Có sẵn
20 Aptomat -4P – 80A -10kA

Aptomat -4P – 80A -10kA

Mã sản phẩm: BKH4P80A

Thương hiệu: LS

950,000
Có sẵn
21 Aptomat 2P -100A -35kA

Aptomat 2P -100A -35kA

Mã sản phẩm: ABN102100A

Thương hiệu: LS

829,000
Có sẵn
22 Aptomat 2P -100A -85kA

Aptomat 2P -100A -85kA

Mã sản phẩm: ABS102100A

Thương hiệu: LS

1,195,000
Có sẵn
23 Aptomat 2P -10A -25kA

Aptomat 2P -10A -25kA

Mã sản phẩm: ABS3210A

Thương hiệu: LS

650,000
Có sẵn
24 Aptomat 2P -125A -65kA

Aptomat 2P -125A -65kA

Mã sản phẩm: ABN202125A

Thương hiệu: LS

1,520,000
Có sẵn
25 Aptomat 2P -125A -85kA

Aptomat 2P -125A -85kA

Mã sản phẩm: ABS102125A

Thương hiệu: LS

1,195,000
Có sẵn
26 Aptomat 2P -150A -65kA

Aptomat 2P -150A -65kA

Mã sản phẩm: ABN202150A

Thương hiệu: LS

1,520,000
Có sẵn
27 Aptomat 2P -150A -85kA

Aptomat 2P -150A -85kA

Mã sản phẩm: ABS202150A

Thương hiệu: LS

1,755,000
Có sẵn
28 Aptomat 2P -15A -25kA

Aptomat 2P -15A -25kA

Mã sản phẩm: ABS3215A

Thương hiệu: LS

650,000
Có sẵn
29 Aptomat 2P -15A -30kA

Aptomat 2P -15A -30kA

Mã sản phẩm: ABN5215A

Thương hiệu: LS

615,000
Có sẵn
30 Aptomat 2P -15A -35kA

Aptomat 2P -15A -35kA

Mã sản phẩm: ABN10215A

Thương hiệu: LS

829,000
Có sẵn
31 Aptomat 2P -175A -85kA

Aptomat 2P -175A -85kA

Mã sản phẩm: ABS202175A

Thương hiệu: LS

1,755,000
Có sẵn
32 Aptomat 2P -200A -65kA

Aptomat 2P -200A -65kA

Mã sản phẩm: ABN202200A

Thương hiệu: LS

1,520,000
Có sẵn
33 Aptomat 2P -200A -85kA

Aptomat 2P -200A -85kA

Mã sản phẩm: ABS202200A

Thương hiệu: LS

1,755,000
Có sẵn
34 Aptomat 2P -20A -25kA

Aptomat 2P -20A -25kA

Mã sản phẩm: ABS3220A

Thương hiệu: LS

650,000
Có sẵn
35 Aptomat 2P -20A -30kA

Aptomat 2P -20A -30kA

Mã sản phẩm: ABN5220A

Thương hiệu: LS

615,000
Có sẵn
36 Aptomat 2P -20A -35kA

Aptomat 2P -20A -35kA

Mã sản phẩm: ABN10220A

Thương hiệu: LS

829,000
Có sẵn
37 Aptomat 2P -225A -65kA

Aptomat 2P -225A -65kA

Mã sản phẩm: ABN202225A

Thương hiệu: LS

1,520,000
Có sẵn
38 Aptomat 2P -225A -85kA

Aptomat 2P -225A -85kA

Mã sản phẩm: ABS202225A

Thương hiệu: LS

1,755,000
Có sẵn
39 Aptomat 2P -250A -50kA

Aptomat 2P -250A -50kA

Mã sản phẩm: ABN402250A

Thương hiệu: LS

3,750,000
Có sẵn
40 Aptomat 2P -250A -65kA

Aptomat 2P -250A -65kA

Mã sản phẩm: ABN202250A

Thương hiệu: LS

1,520,000
Có sẵn
41 Aptomat 2P -250A -85kA

Aptomat 2P -250A -85kA

Mã sản phẩm: ABS202250A

Thương hiệu: LS

1,755,000
Có sẵn
42 Aptomat 2P -300A -50kA

Aptomat 2P -300A -50kA

Mã sản phẩm: ABN402300A

Thương hiệu: LS

3,750,000
Có sẵn
43 Aptomat 2P -30A -25kA

Aptomat 2P -30A -25kA

Mã sản phẩm: ABS3230A

Thương hiệu: LS

650,000
Có sẵn
44 Aptomat 2P -30A -30kA

Aptomat 2P -30A -30kA

Mã sản phẩm: ABN5230A

Thương hiệu: LS

615,000
Có sẵn
45 Aptomat 2P -30A -35kA

Aptomat 2P -30A -35kA

Mã sản phẩm: ABN10230A

Thương hiệu: LS

829,000
Có sẵn
46 Aptomat 2P -30A -35kA ABS

Aptomat 2P -30A -35kA ABS

Mã sản phẩm: ABS5230A

Thương hiệu: LS

710,000
Có sẵn
47 Aptomat 2P -350A -50kA

Aptomat 2P -350A -50kA

Mã sản phẩm: ABN402350A

Thương hiệu: LS

3,750,000
Có sẵn
48 Aptomat 2P -400A -50kA

Aptomat 2P -400A -50kA

Mã sản phẩm: ABN402400A

Thương hiệu: LS

3,750,000
Có sẵn