Hiển thị 
STTSản phẩmĐơn giá
(vnđ)
T.TrạngChọn
1 Tụ bù 415V – 25KVA – SAMWHA Tụ dầu

Mã:: SMB-45025KT

Tụ bù 415V – 25KVA – SAMWHA Tụ dầu

Thương hiệu: Samwha

1,125,000
Có sẵn
2 Tụ bù 440V – 10KVA – SAMWHA Tụ khô

Mã:: RMC-445100KT

Tụ bù 440V – 10KVA – SAMWHA Tụ khô

Thương hiệu: Samwha

400,000
Có sẵn
3 Tụ bù 440V – 15KVA – SAMWHA Tụ khô

Mã:: RMC-445150KT

Tụ bù 440V – 15KVA – SAMWHA Tụ khô

Thương hiệu: Samwha

600,000
Có sẵn
4 Tụ bù 440V – 20KVA – SAMWHA Tụ khô

Mã:: RMC-445200KT

Tụ bù 440V – 20KVA – SAMWHA Tụ khô

Thương hiệu: Samwha

800,000
Có sẵn
5 Tụ bù 440V – 25KVA – SAMWHA Tụ khô

Mã:: RMC-445250KT

Tụ bù 440V – 25KVA – SAMWHA Tụ khô

Thương hiệu: Samwha

1,000,000
Có sẵn
6 Tụ bù 440V – 30KVA – SAMWHA Tụ khô

Mã:: RMC-445300KT

Tụ bù 440V – 30KVA – SAMWHA Tụ khô

Thương hiệu: Samwha

1,200,000
Có sẵn
7 Tụ bù 440V – 40KVA- SAMWHA Tụ khô

Mã:: RMC-445400KT

Tụ bù 440V – 40KVA- SAMWHA Tụ khô

Thương hiệu: Samwha

1,600,000
Có sẵn
8 Tụ bù 440V – 50KVA- SAMWHA Tụ khô

Mã:: RMC-445500KT

Tụ bù 440V – 50KVA- SAMWHA Tụ khô

Thương hiệu: Samwha

2,000,000
Có sẵn
9 Tụ bù SAMWHA 415V – 10KVA – Tụ dầu

Mã:: SMS-45010KST

Tụ bù SAMWHA 415V – 10KVA – Tụ dầu

Thương hiệu: Samwha

450,000
Có sẵn
10 Tụ bù SAMWHA 415V – 15KVA -Tụ dầu

Mã:: SMS-45015KST

Tụ bù SAMWHA 415V – 15KVA -Tụ dầu

Thương hiệu: Samwha

675,000
Có sẵn
11 Tụ bù SAMWHA 415V – 20KVA – Tụ dầu

Mã:: SMB-45020KT

Tụ bù SAMWHA 415V – 20KVA – Tụ dầu

Thương hiệu: Samwha

900,000
Có sẵn
12 Tụ bù SAMWHA 415V – 30KVA – Tụ dầu

Mã:: SMB-45030KT

Tụ bù SAMWHA 415V – 30KVA – Tụ dầu

Thương hiệu: Samwha

1,350,000
Có sẵn
13 Tụ bù SAMWHA 415V – 40KVA- Tụ dầu

Mã:: SMB-45040KT

Tụ bù SAMWHA 415V – 40KVA- Tụ dầu

Thương hiệu: Samwha

1,800,000
Có sẵn
14 Tụ bù SAMWHA 415V – 50KVA- Tụ dầu

Mã:: SMB-45050KT

Tụ bù SAMWHA 415V – 50KVA- Tụ dầu

Thương hiệu: Samwha

2,250,000
Có sẵn