Tủ điện chứa MCB

Hiển thị 
STTSản phẩmĐơn giá
(vnđ)
T.TrạngChọn
1 Panasonic Hộp phân phối 4 nhánh FBD401

Panasonic Hộp phân phối 4 nhánh FBD401

Mã sản phẩm: FBD401

Thương hiệu: Panasonic

125,000
Có sẵn
2 Panasonic Hộp phân phối 4-6 nhánh FBD601

Panasonic Hộp phân phối 4-6 nhánh FBD601

Mã sản phẩm: FBD601

Thương hiệu: Panasonic

260,000
Có sẵn
3 Panasonic Hộp phân phối 8-12 nhánh FBD801

Panasonic Hộp phân phối 8-12 nhánh FBD801

Mã sản phẩm: FBD801

Thương hiệu: Panasonic

440,000
Có sẵn
4 Panasonic Hộp phân phối cầu dao tổng FB500

Panasonic Hộp phân phối cầu dao tổng FB500

Mã sản phẩm: FB500

Thương hiệu: Panasonic

125,000
Có sẵn
5 Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 13 modul FDP113

Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 13 modul FDP113

Mã sản phẩm: FDP113

Thương hiệu: Panasonic

380,000
Có sẵn
6 Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chứa 13-14 module NDP113

Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chứa 13-14 module NDP113

Mã sản phẩm: NDP113

Thương hiệu: Panasonic

330,000
Có sẵn
7 Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 18 modul FDP118

Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 18 modul FDP118

Mã sản phẩm: FDP118

Thương hiệu: Panasonic

655,000
Có sẵn
8 Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chứa 18-20 module NDP118

Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chứa 18-20 module NDP118

Mã sản phẩm: NDP118

Thương hiệu: Panasonic

550,000
Có sẵn
9 Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 2 modul FDP102

Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 2 modul FDP102

Mã sản phẩm: FDP102

Thương hiệu: Panasonic

145,000
Có sẵn
10 Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 24 modul FDP124

Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 24 modul FDP124

Mã sản phẩm: FDP124

Thương hiệu: Panasonic

880,000
Có sẵn
11 Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chứa 24-26 module NDP124

Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chứa 24-26 module NDP124

Mã sản phẩm: NDP124

Thương hiệu: Panasonic

790,000
Có sẵn
12 Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 26 modul FDP126

Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 26 modul FDP126

Mã sản phẩm: FDP126

Thương hiệu: Panasonic

1,050,000
Có sẵn
13 Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chứa 26-28 module NDP126

Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chứa 26-28 module NDP126

Mã sản phẩm: NDP126

Thương hiệu: Panasonic

895,000
Có sẵn
14 Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 3 modul FDP103

Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 3 modul FDP103

Mã sản phẩm: FDP103

Thương hiệu: Panasonic

145,000
Có sẵn
15 Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 4 modul FDP104

Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 4 modul FDP104

Mã sản phẩm: FDP104

Thương hiệu: Panasonic

145,000
Có sẵn
16 Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 6 modul FDP106

Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 6 modul FDP106

Mã sản phẩm: FDP106

Thương hiệu: Panasonic

220,000
Có sẵn
17 Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chứa 6-8 module NDP106

Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chứa 6-8 module NDP106

Mã sản phẩm: NDP106

Thương hiệu: Panasonic

176,000
Có sẵn
18 Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 9 modul FDP109

Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chưa 9 modul FDP109

Mã sản phẩm: FDP109

Thương hiệu: Panasonic

300,000
Có sẵn
19 Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chứa 9-10 module NDP109

Panasonic Tủ điện vỏ kim loại chứa 9-10 module NDP109

Mã sản phẩm: NDP109

Thương hiệu: Panasonic

270,000
Có sẵn
20 Panasonic Tủ điện vỏ nhựa chứa 2 module NDP102

Panasonic Tủ điện vỏ nhựa chứa 2 module NDP102

Mã sản phẩm: NDP102

Thương hiệu: Panasonic

115,000
Có sẵn
21 Panasonic Tủ điện vỏ nhựa chứa 3 module NDP103

Panasonic Tủ điện vỏ nhựa chứa 3 module NDP103

Mã sản phẩm: NDP103

Thương hiệu: Panasonic

115,000
Có sẵn
22 Panasonic Tủ điện vỏ nhựa chứa 4 module NDP104

Panasonic Tủ điện vỏ nhựa chứa 4 module NDP104

Mã sản phẩm: NDP104

Thương hiệu: Panasonic

115,000
Có sẵn