Aptomat ABN

Hiển thị 
STTSản phẩmĐơn giá
(vnđ)
T.TrạngChọn
1 AL MCCB 1000-1200A

AL MCCB 1000-1200A

Mã sản phẩm: AL10001200A

Thương hiệu: LS

450,000
Có sẵn
2 AL MCCB ABN400-800A

AL MCCB ABN400-800A

Mã sản phẩm: AL400800A

Thương hiệu: LS

420,000
Có sẵn
3 AL MCCB ABN52-ABS250A

AL MCCB ABN52-ABS250A

Mã sản phẩm: AL52250A

Thương hiệu: LS

280,000
Có sẵn
4 AL/AX for ABN/S50~250AF

AL/AX for ABN/S50~250AF

Mã sản phẩm: AL/AX52250A

Thương hiệu: LS

600,000
Có sẵn
5 Aptomat 2P -100A -35kA

Aptomat 2P -100A -35kA

Mã sản phẩm: ABN102100A

Thương hiệu: LS

829,000
Có sẵn
6 Aptomat 2P -100A -85kA

Aptomat 2P -100A -85kA

Mã sản phẩm: ABS102100A

Thương hiệu: LS

1,195,000
Có sẵn
7 Aptomat 2P -10A -25kA

Aptomat 2P -10A -25kA

Mã sản phẩm: ABS3210A

Thương hiệu: LS

650,000
Có sẵn
8 Aptomat 2P -125A -65kA

Aptomat 2P -125A -65kA

Mã sản phẩm: ABN202125A

Thương hiệu: LS

1,520,000
Có sẵn
9 Aptomat 2P -125A -85kA

Aptomat 2P -125A -85kA

Mã sản phẩm: ABS102125A

Thương hiệu: LS

1,195,000
Có sẵn
10 Aptomat 2P -150A -65kA

Aptomat 2P -150A -65kA

Mã sản phẩm: ABN202150A

Thương hiệu: LS

1,520,000
Có sẵn
11 Aptomat 2P -150A -85kA

Aptomat 2P -150A -85kA

Mã sản phẩm: ABS202150A

Thương hiệu: LS

1,755,000
Có sẵn
12 Aptomat 2P -15A -25kA

Aptomat 2P -15A -25kA

Mã sản phẩm: ABS3215A

Thương hiệu: LS

650,000
Có sẵn
13 Aptomat 2P -15A -30kA

Aptomat 2P -15A -30kA

Mã sản phẩm: ABN5215A

Thương hiệu: LS

615,000
Có sẵn
14 Aptomat 2P -15A -35kA

Aptomat 2P -15A -35kA

Mã sản phẩm: ABN10215A

Thương hiệu: LS

829,000
Có sẵn
15 Aptomat 2P -175A -85kA

Aptomat 2P -175A -85kA

Mã sản phẩm: ABS202175A

Thương hiệu: LS

1,755,000
Có sẵn
16 Aptomat 2P -200A -65kA

Aptomat 2P -200A -65kA

Mã sản phẩm: ABN202200A

Thương hiệu: LS

1,520,000
Có sẵn
17 Aptomat 2P -200A -85kA

Aptomat 2P -200A -85kA

Mã sản phẩm: ABS202200A

Thương hiệu: LS

1,755,000
Có sẵn
18 Aptomat 2P -20A -25kA

Aptomat 2P -20A -25kA

Mã sản phẩm: ABS3220A

Thương hiệu: LS

650,000
Có sẵn
19 Aptomat 2P -20A -30kA

Aptomat 2P -20A -30kA

Mã sản phẩm: ABN5220A

Thương hiệu: LS

615,000
Có sẵn
20 Aptomat 2P -20A -35kA

Aptomat 2P -20A -35kA

Mã sản phẩm: ABN10220A

Thương hiệu: LS

829,000
Có sẵn
21 Aptomat 2P -225A -65kA

Aptomat 2P -225A -65kA

Mã sản phẩm: ABN202225A

Thương hiệu: LS

1,520,000
Có sẵn
22 Aptomat 2P -225A -85kA

Aptomat 2P -225A -85kA

Mã sản phẩm: ABS202225A

Thương hiệu: LS

1,755,000
Có sẵn
23 Aptomat 2P -250A -50kA

Aptomat 2P -250A -50kA

Mã sản phẩm: ABN402250A

Thương hiệu: LS

3,750,000
Có sẵn
24 Aptomat 2P -250A -65kA

Aptomat 2P -250A -65kA

Mã sản phẩm: ABN202250A

Thương hiệu: LS

1,520,000
Có sẵn
25 Aptomat 2P -250A -85kA

Aptomat 2P -250A -85kA

Mã sản phẩm: ABS202250A

Thương hiệu: LS

1,755,000
Có sẵn
26 Aptomat 2P -300A -50kA

Aptomat 2P -300A -50kA

Mã sản phẩm: ABN402300A

Thương hiệu: LS

3,750,000
Có sẵn
27 Aptomat 2P -30A -25kA

Aptomat 2P -30A -25kA

Mã sản phẩm: ABS3230A

Thương hiệu: LS

650,000
Có sẵn
28 Aptomat 2P -30A -30kA

Aptomat 2P -30A -30kA

Mã sản phẩm: ABN5230A

Thương hiệu: LS

615,000
Có sẵn
29 Aptomat 2P -30A -35kA

Aptomat 2P -30A -35kA

Mã sản phẩm: ABN10230A

Thương hiệu: LS

829,000
Có sẵn
30 Aptomat 2P -30A -35kA ABS

Aptomat 2P -30A -35kA ABS

Mã sản phẩm: ABS5230A

Thương hiệu: LS

710,000
Có sẵn
31 Aptomat 2P -350A -50kA

Aptomat 2P -350A -50kA

Mã sản phẩm: ABN402350A

Thương hiệu: LS

3,750,000
Có sẵn
32 Aptomat 2P -400A -50kA

Aptomat 2P -400A -50kA

Mã sản phẩm: ABN402400A

Thương hiệu: LS

3,750,000
Có sẵn
33 Aptomat 2P -40A -30kA

Aptomat 2P -40A -30kA

Mã sản phẩm: ABN5240A

Thương hiệu: LS

615,000
Có sẵn
34 Aptomat 2P -40A -35kA

Aptomat 2P -40A -35kA

Mã sản phẩm: ABN10240A

Thương hiệu: LS

829,000
Có sẵn
35 Aptomat 2P -40A -35kA ABS

Aptomat 2P -40A -35kA ABS

Mã sản phẩm: ABS5240A

Thương hiệu: LS

710,000
Có sẵn
36 Aptomat 2P -40A -85kA

Aptomat 2P -40A -85kA

Mã sản phẩm: ABS10240A

Thương hiệu: LS

1,195,000
Có sẵn
37 Aptomat 2P -50A -30kA

Aptomat 2P -50A -30kA

Mã sản phẩm: ABN5250A

Thương hiệu: LS

615,000
Có sẵn
38 Aptomat 2P -50A -35kA

Aptomat 2P -50A -35kA

Mã sản phẩm: ABN10250A

Thương hiệu: LS

829,000
Có sẵn
39 Aptomat 2P -50A -35kA ABS

Aptomat 2P -50A -35kA ABS

Mã sản phẩm: ABS5250A

Thương hiệu: LS

710,000
Có sẵn
40 Aptomat 2P -50A -85kA

Aptomat 2P -50A -85kA

Mã sản phẩm: ABS10250A

Thương hiệu: LS

1,195,000
Có sẵn
41 Aptomat 2P -60A -30kA

Aptomat 2P -60A -30kA

Mã sản phẩm: ABN6260A

Thương hiệu: LS

729,000
Có sẵn
42 Aptomat 2P -60A -35kA

Aptomat 2P -60A -35kA

Mã sản phẩm: ABN10260A

Thương hiệu: LS

829,000
Có sẵn
43 Aptomat 2P -60A -85kA

Aptomat 2P -60A -85kA

Mã sản phẩm: ABS10260A

Thương hiệu: LS

1,195,000
Có sẵn
44 Aptomat 2P -75A -35kA

Aptomat 2P -75A -35kA

Mã sản phẩm: ABN10275A

Thương hiệu: LS

829,000
Có sẵn
45 Aptomat 2P -75A -85kA

Aptomat 2P -75A -85kA

Mã sản phẩm: ABS10275A

Thương hiệu: LS

1,195,000
Có sẵn
46 Aptomat 3P – 10A – 22kA

Aptomat 3P – 10A – 22kA

Mã sản phẩm: ABS3310A

Thương hiệu: LS

760,000
Có sẵn
47 Aptomat 3P – 125A – 42kA

Aptomat 3P – 125A – 42kA

Mã sản phẩm: ABS203125A

Thương hiệu: LS

2,340,000
Có sẵn
48 Aptomat 3P – 150A – 42kA

Aptomat 3P – 150A – 42kA

Mã sản phẩm: ABS203150A

Thương hiệu: LS

2,340,000
Có sẵn