Aptomat chỉnh dòng

Hiển thị 
STTSản phẩmĐơn giá
(vnđ)
T.TrạngChọn
1 Aptoamt 4P ( Trip relay AG6 ) 1000A

Aptoamt 4P ( Trip relay AG6 ) 1000A

Mã sản phẩm: TS1000N4P

Thương hiệu: LS

47,000,000
Có sẵn
2 Aptoamt 4P ( Trip relay AG6 ) 1250A

Aptoamt 4P ( Trip relay AG6 ) 1250A

Mã sản phẩm: TS1250N4P

Thương hiệu: LS

50,000,000
Có sẵn
3 Aptoamt 4P ( Trip relay AG6 ) 1600A

Aptoamt 4P ( Trip relay AG6 ) 1600A

Mã sản phẩm: TS1600N4P

Thương hiệu: LS

56,000,000
Có sẵn
4 Aptomat 3P 1000A -50kA- chỉnh dòng

Aptomat 3P 1000A -50kA- chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TS1000N1000A

Thương hiệu: LS

45,000,000
Có sẵn
5 Aptomat 3P 100A – 37kA chỉnh dòng 203

Aptomat 3P 100A – 37kA chỉnh dòng 203

Mã sản phẩm: ABS203FMU100A

Thương hiệu: LS

2,480,000
Có sẵn
6 Aptomat 3P 100A -50kA-không chỉnh dòng

Aptomat 3P 100A -50kA-không chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TD100NFTU100A

Thương hiệu: LS

1,840,000
Có sẵn
7 Aptomat 3P 100A -50kA-không chỉnh dòng FTU

Aptomat 3P 100A -50kA-không chỉnh dòng FTU

Mã sản phẩm: TS100NFTU100A

Thương hiệu: LS

2,020,000
Có sẵn
8 Aptomat 3P 100A-16kA chỉnh dòng

Aptomat 3P 100A-16kA chỉnh dòng

Mã sản phẩm: ABE103100G

Thương hiệu: LS

1,500,000
Có sẵn
9 Aptomat 3P 100A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Aptomat 3P 100A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã sản phẩm: TD100NFMU100A

Thương hiệu: LS

1,950,000
Có sẵn
10 Aptomat 3P 100A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước TS

Aptomat 3P 100A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước TS

Mã sản phẩm: TS100NFMU100A

Thương hiệu: LS

2,120,000
Có sẵn
11 Aptomat 3P 1250A -50kA- chỉnh dòng

Aptomat 3P 1250A -50kA- chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TS1250N1250A

Thương hiệu: LS

46,000,000
Có sẵn
12 Aptomat 3P 1250A -70kA- chỉnh dòng

Aptomat 3P 1250A -70kA- chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TS1250H1250A

Thương hiệu: LS

47,000,000
Có sẵn
13 Aptomat 3P 125A – 37kA chỉnh dòng

Aptomat 3P 125A – 37kA chỉnh dòng

Mã sản phẩm: ABS103FMU125A

Thương hiệu: LS

1,750,000
Có sẵn
14 Aptomat 3P 125A – 37kA chỉnh dòng 203

Aptomat 3P 125A – 37kA chỉnh dòng 203

Mã sản phẩm: ABS203FMU125A

Thương hiệu: LS

2,480,000
Có sẵn
15 Aptomat 3P 125A -50kA-không chỉnh dòng

Aptomat 3P 125A -50kA-không chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TD160NFTU125A3P

Thương hiệu: LS

2,360,000
Có sẵn
16 Aptomat 3P 125A -50kA-không chỉnh dòng FTU

Aptomat 3P 125A -50kA-không chỉnh dòng FTU

Mã sản phẩm: TS250NFTU1253P

Thương hiệu: LS

4,100,000
Có sẵn
17 Aptomat 3P 125A-50kA – chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Aptomat 3P 125A-50kA – chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã sản phẩm: TS250NFMU125A

Thương hiệu: LS

4,310,000
Có sẵn
18 Aptomat 3P 125A-50kA chỉnh dòng

Aptomat 3P 125A-50kA chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TS160NATU125A

Thương hiệu: LS

2,940,000
Có sẵn
19 Aptomat 3P 125A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Aptomat 3P 125A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã sản phẩm: TD160NFMU125A

Thương hiệu: LS

2,630,000
Có sẵn
20 Aptomat 3P 125A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước TS

Aptomat 3P 125A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước TS

Mã sản phẩm: TS160NFMU125A

Thương hiệu: LS

2,780,000
Có sẵn
21 Aptomat 3P 1600A -150kA- chỉnh dòng

Aptomat 3P 1600A -150kA- chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TS1600L1600A

Thương hiệu: LS

55,000,000
Có sẵn
22 Aptomat 3P 1600A -50kA- chỉnh dòng

Aptomat 3P 1600A -50kA- chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TS1600N1600A

Thương hiệu: LS

51,000,000
Có sẵn
23 Aptomat 3P 1600A -70kA- chỉnh dòng

Aptomat 3P 1600A -70kA- chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TS1600H1600A

Thương hiệu: LS

52,000,000
Có sẵn
24 Aptomat 3P 160A – 37kA chỉnh dòng 203

Aptomat 3P 160A – 37kA chỉnh dòng 203

Mã sản phẩm: ABS203FMU160A

Thương hiệu: LS

2,480,000
Có sẵn
25 Aptomat 3P 160A -50kA- chỉnh dòng chíp relay điện tử 13 bước

Aptomat 3P 160A -50kA- chỉnh dòng chíp relay điện tử 13 bước

Mã sản phẩm: TS160NETS160A

Thương hiệu: LS

4,730,000
Có sẵn
26 Aptomat 3P 160A -50kA-không chỉnh dòng

Aptomat 3P 160A -50kA-không chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TD160N FTU160 3P

Thương hiệu: LS

3,250,000
Có sẵn
27 Aptomat 3P 160A -50kA-không chỉnh dòng FTU

Aptomat 3P 160A -50kA-không chỉnh dòng FTU

Mã sản phẩm: TS160NFTU1603P

Thương hiệu: LS

3,470,000
Có sẵn
28 Aptomat 3P 160A -65kA-không chỉnh dòng

Aptomat 3P 160A -65kA-không chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TS400NFTU3003P

Thương hiệu: LS

5,930,000
Có sẵn
29 Aptomat 3P 160A-50kA – chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Aptomat 3P 160A-50kA – chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã sản phẩm: TS250NFMU160A

Thương hiệu: LS

4,310,000
Có sẵn
30 Aptomat 3P 160A-50kA chỉnh dòng

Aptomat 3P 160A-50kA chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TS160NATU160A

Thương hiệu: LS

3,830,000
Có sẵn
31 Aptomat 3P 160A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Aptomat 3P 160A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã sản phẩm: TD160NFMU160A

Thương hiệu: LS

3,360,000
Có sẵn
32 Aptomat 3P 160A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước TS

Aptomat 3P 160A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước TS

Mã sản phẩm: TS160NFMU160A

Thương hiệu: LS

3,620,000
Có sẵn
33 Aptomat 3P 16A -50kA -không chỉnh dòng

Aptomat 3P 16A -50kA -không chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TD100NFTU16A

Thương hiệu: LS

1,840,000
Có sẵn
34 Aptomat 3P 16A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Aptomat 3P 16A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã sản phẩm: TD100NFMU16A

Thương hiệu: LS

1,950,000
Có sẵn
35 Aptomat 3P 200A – 37kA chỉnh dòng 203

Aptomat 3P 200A – 37kA chỉnh dòng 203

Mã sản phẩm: ABS203FMU200A

Thương hiệu: LS

2,480,000
Có sẵn
36

Aptomat 3P 200A -50kA-không chỉnh dòng FTU

Mã sản phẩm: N/A

Thương hiệu: Đang cập nhật

Liên hệ
Có sẵn
37 Aptomat 3P 200A -50kA-không chỉnh dòng FTU

Aptomat 3P 200A -50kA-không chỉnh dòng FTU

Mã sản phẩm: TS250NFTU2003P

Thương hiệu: LS

4,100,000
Có sẵn
38 Aptomat 3P 200A-25kA chỉnh dòng

Aptomat 3P 200A-25kA chỉnh dòng

Mã sản phẩm: ABS203200G

Thương hiệu: LS

2,220,000
Có sẵn
39 Aptomat 3P 200A-50kA – chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Aptomat 3P 200A-50kA – chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã sản phẩm: TS250NFMU200A

Thương hiệu: LS

4,310,000
Có sẵn
40 Aptomat 3P 200A-50kA chỉnh dòng

Aptomat 3P 200A-50kA chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TS250NATU200A

Thương hiệu: LS

4,620,000
Có sẵn
41 Aptomat 3P 20A – 37kA chỉnh dòng

Aptomat 3P 20A – 37kA chỉnh dòng

Mã sản phẩm: ABS103FMU20A

Thương hiệu: LS

1,750,000
Có sẵn
42 Aptomat 3P 20A -50kA-không chỉnh dòng

Aptomat 3P 20A -50kA-không chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TD100NFTU20A

Thương hiệu: LS

1,840,000
Có sẵn
43 Aptomat 3P 20A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Aptomat 3P 20A-50kA chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã sản phẩm: TD100NFMU20A

Thương hiệu: LS

1,950,000
Có sẵn
44 Aptomat 3P 250A – 37kA chỉnh dòng 203

Aptomat 3P 250A – 37kA chỉnh dòng 203

Mã sản phẩm: ABS203FMU250A

Thương hiệu: LS

2,480,000
Có sẵn
45 Aptomat 3P 250A -50kA- chỉnh dòng chíp relay điện tử 13 bước

Aptomat 3P 250A -50kA- chỉnh dòng chíp relay điện tử 13 bước

Mã sản phẩm: TS250NETS250A

Thương hiệu: LS

6,720,000
Có sẵn
46 Aptomat 3P 250A -50kA-không chỉnh dòng

Aptomat 3P 250A -50kA-không chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TS250NFTU250A

Thương hiệu: LS

5,360,000
Có sẵn
47 Aptomat 3P 250A-50kA – chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Aptomat 3P 250A-50kA – chỉnh dòng ( nhiệt )3 bước

Mã sản phẩm: TS250NFMU250A

Thương hiệu: LS

5,670,000
Có sẵn
48 Aptomat 3P 250A-50kA chỉnh dòng

Aptomat 3P 250A-50kA chỉnh dòng

Mã sản phẩm: TS250NATU250A

Thương hiệu: LS

6,090,000
Có sẵn