Cáp đồng

Hiển thị 
STTSản phẩmĐơn giá
(vnđ)
T.TrạngChọn
1 Cadivi Cáp điện CV-1.5(7/0.52)-450/750V(TCVN 6610-3:2000)

Cadivi Cáp điện CV-1.5(7/0.52)-450/750V(TCVN 6610-3:2000)

Mã sản phẩm: CV-CV1x1.5-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

3,203
Có sẵn
2 Cadivi Cáp điện CV-10(7/1.35)-450/750V(TCVN 6610-3:2000)

Cadivi Cáp điện CV-10(7/1.35)-450/750V(TCVN 6610-3:2000)

Mã sản phẩm: CV-CV1x10-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

19,250
Có sẵn
3 Cadivi Cáp điện CV-120-750-TCVN 6610:3-2000

Cadivi Cáp điện CV-120-750-TCVN 6610:3-2000

Mã sản phẩm: CV-CV1x120-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

223,300
Có sẵn
4 Cadivi Cáp điện CV-150-750-TCVN 6610:3-2000

Cadivi Cáp điện CV-150-750-TCVN 6610:3-2000

Mã sản phẩm: CV-CV1x150-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

266,882
Có sẵn
5 Cadivi Cáp điện CV-16-750-TCVN 6610:3-2000

Cadivi Cáp điện CV-16-750-TCVN 6610:3-2000

Mã sản phẩm: CV-CV1x16-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

29,260
Có sẵn
6 Cadivi Cáp điện CV-185-750-TCVN 6610:3-2000

Cadivi Cáp điện CV-185-750-TCVN 6610:3-2000

Mã sản phẩm: CV-CV1x185-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

333,256
Có sẵn
7 Cadivi Cáp điện CV-2.5(7/0.67)-450/750V(TCVN 6610-3:2000)

Cadivi Cáp điện CV-2.5(7/0.67)-450/750V(TCVN 6610-3:2000)

Mã sản phẩm: CV-CV1x2.5-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

5,221
Có sẵn
8 Cadivi Cáp điện CV-240-750-TCVN 6610:3-2000

Cadivi Cáp điện CV-240-750-TCVN 6610:3-2000

Mã sản phẩm: CV-CV1x240-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

436,667
Có sẵn
9 Cadivi Cáp điện CV-25-750-TCVN 6610:3-2000

Cadivi Cáp điện CV-25-750-TCVN 6610:3-2000

Mã sản phẩm: CV-CV1x25-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

45,892
Có sẵn
10 Cadivi Cáp điện CV-300-750-TCVN 6610:3-2000

Cadivi Cáp điện CV-300-750-TCVN 6610:3-2000

Mã sản phẩm: CV-CV1x300-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

598,521
Có sẵn
11 Cadivi Cáp điện CV-35-750-TCVN 6610:3-2000

Cadivi Cáp điện CV-35-750-TCVN 6610:3-2000

Mã sản phẩm: CV-CV1x35-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

63,525
Có sẵn
12 Cadivi Cáp điện CV-4(7/0.85)-450/750V(TCVN 6610-3:2000)

Cadivi Cáp điện CV-4(7/0.85)-450/750V(TCVN 6610-3:2000)

Mã sản phẩm: CV-CV1x4-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

7,908
Có sẵn
13 Cadivi Cáp điện CV-400-750-TCVN 6610:3-2000

Cadivi Cáp điện CV-400-750-TCVN 6610:3-2000

Mã sản phẩm: CV-CV1x400-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

698,621
Có sẵn
14 Cadivi Cáp điện CV-50-750-TCVN 6610:3-2000

Cadivi Cáp điện CV-50-750-TCVN 6610:3-2000

Mã sản phẩm: CV-CV1x50-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

86,856
Có sẵn
15 Cadivi Cáp điện CV-6(7/1.04)-450/750V(TCVN 6610-3:2000)

Cadivi Cáp điện CV-6(7/1.04)-450/750V(TCVN 6610-3:2000)

Mã sản phẩm: CV-CV1x6-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

11,627
Có sẵn
16 Cadivi Cáp điện CV-70-750-TCVN 6610:3-2000

Cadivi Cáp điện CV-70-750-TCVN 6610:3-2000

Mã sản phẩm: CV-CV1x70-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

123,970
Có sẵn
17 Cadivi Cáp điện CV-95-750-TCVN 6610:3-2000

Cadivi Cáp điện CV-95-750-TCVN 6610:3-2000

Mã sản phẩm: CV-CV1x95-0.75kV

Thương hiệu: Cadivi

171,402
Có sẵn
18 Cadivi Cáp điện CVV-1.5(1×7/0.52)-0.6/1kv

Cadivi Cáp điện CVV-1.5(1×7/0.52)-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV1x1.5-1kV

Thương hiệu: Cadivi

4,628
Có sẵn
19 Cadivi Cáp điện CVV-1(1×7/0.425)-0.6/1kv

Cadivi Cáp điện CVV-1(1×7/0.425)-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV1x1.0-1kV

Thương hiệu: Cadivi

3,588
Có sẵn
20 Cadivi Cáp điện CVV-10(1×7/1.35)-0.6/1kv

Cadivi Cáp điện CVV-10(1×7/1.35)-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV1x10-1kV

Thương hiệu: Cadivi

21,329
Có sẵn
21 Cadivi Cáp điện CVV-120-0.6/1kv

Cadivi Cáp điện CVV-120-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV1x120-1kV

Thương hiệu: Cadivi

223,069
Có sẵn
22 Cadivi Cáp điện CVV-150-0.6/1kv

Cadivi Cáp điện CVV-150-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV1x150-1kV

Thương hiệu: Cadivi

274,120
Có sẵn
23 Cadivi Cáp điện CVV-16-0.6/1kv

Cadivi Cáp điện CVV-16-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV1x16-1kV

Thương hiệu: Cadivi

31,647
Có sẵn
24 Cadivi Cáp điện CVV-185-0.6/1kv

Cadivi Cáp điện CVV-185-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV1x185-1kV

Thương hiệu: Cadivi

341,880
Có sẵn
25 Cadivi Cáp điện CVV-2.5(1×7/0.67)-0.6/1kv

Cadivi Cáp điện CVV-2.5(1×7/0.67)-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV1x2.5-1kV

Thương hiệu: Cadivi

6,676
Có sẵn
26 Cadivi Cáp điện CVV-240-0.6/1kv

Cadivi Cáp điện CVV-240-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV1x240-1kV

Thương hiệu: Cadivi

447,370
Có sẵn
27 Cadivi Cáp điện CVV-25-0.6/1kv

Cadivi Cáp điện CVV-25-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV1x25-1kV

Thương hiệu: Cadivi

48,972
Có sẵn
28 Cadivi Cáp điện CVV-2×1.5(2×7/0.52)-300/500V

Cadivi Cáp điện CVV-2×1.5(2×7/0.52)-300/500V

Mã sản phẩm: CV-CVV2x1.5-0.5kV

Thương hiệu: Cadivi

10,280
Có sẵn
29 Cadivi Cáp điện CVV-2×10(2×7/1.35)-300/500V

Cadivi Cáp điện CVV-2×10(2×7/1.35)-300/500V

Mã sản phẩm: CV-CVV2x10-0.5kV

Thương hiệu: Cadivi

48,664
Có sẵn
30 Cadivi Cáp điện CVV-2×120-0.6/1kv

Cadivi Cáp điện CVV-2×120-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV2x120-1kV

Thương hiệu: Cadivi

483,406
Có sẵn
31 Cadivi Cáp điện CVV-2×150-0.6/1kv

Cadivi Cáp điện CVV-2×150-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV2x150-1kV

Thương hiệu: Cadivi

572,880
Có sẵn
32 Cadivi Cáp điện CVV-2×16-0.6/1kv

Cadivi Cáp điện CVV-2×16-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV2x16-1kV

Thương hiệu: Cadivi

75,460
Có sẵn
33 Cadivi Cáp điện CVV-2×185-0.6/1kv

Cadivi Cáp điện CVV-2×185-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV2x185-1kV

Thương hiệu: Cadivi

713,097
Có sẵn
34 Cadivi Cáp điện CVV-2×2.5(2×7/0.67)-300/500V

Cadivi Cáp điện CVV-2×2.5(2×7/0.67)-300/500V

Mã sản phẩm: CV-CVV2x2.5-0.5kV

Thương hiệu: Cadivi

15,092
Có sẵn
35 Cadivi Cáp điện CVV-2×240-0.6/1kv

Cadivi Cáp điện CVV-2×240-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV2x240-1kV

Thương hiệu: Cadivi

930,237
Có sẵn
36 Cadivi Cáp điện CVV-2×25-0.6/1kv

Cadivi Cáp điện CVV-2×25-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV2x25-1kV

Thương hiệu: Cadivi

109,417
Có sẵn
37 Cadivi Cáp điện CVV-2×300-0.6/1kv

Cadivi Cáp điện CVV-2×300-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV2x300-1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,166,242
Có sẵn
38 Cadivi Cáp điện CVV-2×35-0.6/1kv

Cadivi Cáp điện CVV-2×35-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV2x35-1kV

Thương hiệu: Cadivi

152,691
Có sẵn
39 Cadivi Cáp điện CVV-2×4(2×7/0.85)-300/500V

Cadivi Cáp điện CVV-2×4(2×7/0.85)-300/500V

Mã sản phẩm: CV-CVV2x4-0.5kV

Thương hiệu: Cadivi

21,868
Có sẵn
40 Cadivi Cáp điện CVV-2×400-0.6/1kv

Cadivi Cáp điện CVV-2×400-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV2x400-1kV

Thương hiệu: Cadivi

1,485,869
Có sẵn
41 Cadivi Cáp điện CVV-2×50-0.6/1kv

Cadivi Cáp điện CVV-2×50-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV2x50-1kV

Thương hiệu: Cadivi

194,194
Có sẵn
42 Cadivi Cáp điện CVV-2×6(2×7/1.04)-300/500V

Cadivi Cáp điện CVV-2×6(2×7/1.04)-300/500V

Mã sản phẩm: CV-CVV2x6-0.5kV

Thương hiệu: Cadivi

30,184
Có sẵn
43 Cadivi Cáp điện CVV-2×70-0.6/1kv

Cadivi Cáp điện CVV-2×70-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV2x70-1kV

Thương hiệu: Cadivi

271,425
Có sẵn
44 Cadivi Cáp điện CVV-2×95-0.6/1kv

Cadivi Cáp điện CVV-2×95-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV2x95-1kV

Thương hiệu: Cadivi

371,217
Có sẵn
45 Cadivi Cáp điện CVV-300-0.6/1kv

Cadivi Cáp điện CVV-300-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV1x300-1kV

Thương hiệu: Cadivi

561,176
Có sẵn
46 Cadivi Cáp điện CVV-35-0.6/1kv

Cadivi Cáp điện CVV-35-0.6/1kv

Mã sản phẩm: CV-CVV1x35-1kV

Thương hiệu: Cadivi

66,682
Có sẵn
47 Cadivi Cáp điện CVV-3×1.5(3×7/0.52)-300/500V

Cadivi Cáp điện CVV-3×1.5(3×7/0.52)-300/500V

Mã sản phẩm: CV-CVV3x1.5-0.5kV

Thương hiệu: Cadivi

13,575
Có sẵn
48 Cadivi Cáp điện CVV-3×10(3×7/1.35)-300/500V

Cadivi Cáp điện CVV-3×10(3×7/1.35)-300/500V

Mã sản phẩm: CV-CVV3x10-0.5kV

Thương hiệu: Cadivi

67,683
Có sẵn