Cáp treo

Hiển thị 
STTSản phẩmĐơn giá
(vnđ)
T.TrạngChọn
1 Trần phú Cáp treo 1×10 (Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 1×10 (Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV1x10-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

26,640
Có sẵn
2 Trần phú Cáp treo 1×120 (Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 1×120 (Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV1x120-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

282,700
Có sẵn
3 Trần phú Cáp treo 1×150 (Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 1×150 (Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV1x150-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

352,800
Có sẵn
4 Trần phú Cáp treo 1×16 (Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 1×16 (Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV1x16-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

41,500
Có sẵn
5 Trần phú Cáp treo 1×185 (Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 1×185 (Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV1x185-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

441,700
Có sẵn
6 Trần phú Cáp treo 1×240 (Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 1×240 (Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV1x240-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

553,100
Có sẵn
7 Trần phú Cáp treo 1×25 (Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 1×25 (Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV1x25-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

64,900
Có sẵn
8 Trần phú Cáp treo 1×300 (Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 1×300 (Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV1x300-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

723,830
Có sẵn
9 Trần phú Cáp treo 1×35 (Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 1×35 (Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV1x35-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

87,000
Có sẵn
10 Trần phú Cáp treo 1×400 (Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 1×400 (Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV1x400-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

917,800
Có sẵn
11 Trần phú Cáp treo 1×50 (Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 1×50 (Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV1x50-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

126,550
Có sẵn
12 Trần phú Cáp treo 1×70 (Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 1×70 (Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV1x70-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

169,100
Có sẵn
13 Trần phú Cáp treo 1×95 (Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 1×95 (Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV1x95-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

229,000
Có sẵn
14 Trần phú Cáp treo 2×10(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 2×10(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV2x10-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

56,800
Có sẵn
15 Trần phú Cáp treo 2×16(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 2×16(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV2x16-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

88,000
Có sẵn
16 Trần phú Cáp treo 2×25(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 2×25(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV2x25-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

137,800
Có sẵn
17 Trần phú Cáp treo 2×4(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 2×4(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV2x4-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

26,900
Có sẵn
18 Trần phú Cáp treo 2×6(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 2×6(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV2x6-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

37,320
Có sẵn
19 Trần phú Cáp treo 3×10(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 3×10(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV3x10-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

85,000
Có sẵn
20 Trần phú Cáp treo 3×10+1×6(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 3×10+1×6(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV3x10+1x6-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

99,400
Có sẵn
21 Trần phú Cáp treo 3×120(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 3×120(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV3x120-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

874,600
Có sẵn
22 Trần phú Cáp treo 3×120+1×70(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 3×120+1×70(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV3x120+1x70-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

1,035,500
Có sẵn
23 Trần phú Cáp treo 3×120+1×95(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 3×120+1×95(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV3x120+1x95-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

1,096,800
Có sẵn
24 Trần phú Cáp treo 3×150+1×120(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 3×150+1×120(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV3x150+1x120-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

1,364,600
Có sẵn
25 Trần phú Cáp treo 3×150+1×95(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 3×150+1×95(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV3x150+1x95-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

1,310,000
Có sẵn
26 Trần phú Cáp treo 3×16(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 3×16(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV3x16-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

130,600
Có sẵn
27 Trần phú Cáp treo 3×16+1×10(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 3×16+1×10(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV3x16+1x10-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

152,300
Có sẵn
28 Trần phú Cáp treo 3×185+1×120(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 3×185+1×120(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV3x185+1x120-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

1,636,200
Có sẵn
29 Trần phú Cáp treo 3×185+1×150(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 3×185+1×150(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV3x185+1x150-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

1,710,000
Có sẵn
30 Trần phú Cáp treo 3×240+1×150(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 3×240+1×150(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV3x240+1x150-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

2,050,000
Có sẵn
31 Trần phú Cáp treo 3×240+1×185(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 3×240+1×185(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV3x240+1x185-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

2,141,000
Có sẵn
32 Trần phú Cáp treo 3×25(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 3×25(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV3x25-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

203,600
Có sẵn
33 Trần phú Cáp treo 3×25+1×10(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 3×25+1×10(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV3x25+1x10-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

223,500
Có sẵn
34 Trần phú Cáp treo 3×25+1×16(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 3×25+1×16(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV3x25+1x16-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

238,500
Có sẵn
35 Trần phú Cáp treo 3×300+1×185(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 3×300+1×185(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV3x300+1x185-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

2,653,000
Có sẵn
36 Trần phú Cáp treo 3×300+1×240(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 3×300+1×240(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV3x300+1x240-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

2,765,000
Có sẵn
37 Trần phú Cáp treo 3×35(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 3×35(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV3x35-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

271,400
Có sẵn
38 Trần phú Cáp treo 3×35+1×16(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 3×35+1×16(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV3x35+1x16-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

305,900
Có sẵn
39 Trần phú Cáp treo 3×35+1×25(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 3×35+1×25(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV3x35+1x25-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

330,100
Có sẵn
40 Trần phú Cáp treo 3×4(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 3×4(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV3x4-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

40,300
Có sẵn
41 Trần phú Cáp treo 3×4+1×2.5(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 3×4+1×2.5(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV3x4+1x2.5-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

45,100
Có sẵn
42 Trần phú Cáp treo 3×50(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 3×50(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV3x50-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

393,400
Có sẵn
43 Trần phú Cáp treo 3×50+1×25(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 3×50+1×25(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV3x50+1x25-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

449,000
Có sẵn
44 Trần phú Cáp treo 3×50+1×35(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 3×50+1×35(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV3x50+1x35-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

471,500
Có sẵn
45 Trần phú Cáp treo 3×6(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 3×6(Cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV3x6-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

55,930
Có sẵn
46 Trần phú Cáp treo 3×6+1×4(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 3×6+1×4(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV3x6+1x4-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

64,000
Có sẵn
47 Trần phú Cáp treo 3×70+1×35(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 3×70+1×35(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV3x70+1x35-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

603,600
Có sẵn
48 Trần phú Cáp treo 3×70+1×50(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Trần phú Cáp treo 3×70+1×50(cuc/XLPE/PVC-0.6/1kv)

Mã sản phẩm: TP-CXV3x70+1x50-1kV

Thương hiệu: Trần Phú

644,100
Có sẵn