Contactor Hyundai

Bảng giá Contactor Hyundai mới nhất được cập nhật bởi siêu thị thiết bị điện BTB chuyên cung cấp các loại Contactor Hyundai với giá thành tốt nhất chiết khấu ưu đãi nhất.

Tại sao nên lựa chọn chúng tôi ?

Bảng giá Contactor Hyundai

Hiển thị 
STTSản phẩmĐơn giá
(vnđ)
T.TrạngChọn
1 Hyundai Contactor 3P 100A 220V

Hyundai Contactor 3P 100A 220V

Mã sản phẩm: HGC100220V

Thương hiệu: Hyundai

2,150,000
Có sẵn
2 Hyundai Contactor 3P 100A 380V

Hyundai Contactor 3P 100A 380V

Mã sản phẩm: HGC100380V

Thương hiệu: Hyundai

2,150,000
Có sẵn
3 Hyundai Contactor 3P 115A 220V

Hyundai Contactor 3P 115A 220V

Mã sản phẩm: HGC115220V

Thương hiệu: Hyundai

2,700,000
Có sẵn
4 Hyundai Contactor 3P 115A 380V

Hyundai Contactor 3P 115A 380V

Mã sản phẩm: HGC115380V

Thương hiệu: Hyundai

2,700,000
Có sẵn
5 Hyundai Contactor 3P 12A 220V

Hyundai Contactor 3P 12A 220V

Mã sản phẩm: HGC12220V

Thương hiệu: Hyundai

290,000
Có sẵn
6 Hyundai Contactor 3P 12A 380V

Hyundai Contactor 3P 12A 380V

Mã sản phẩm: HGC12380V

Thương hiệu: Hyundai

290,000
Có sẵn
7 Hyundai Contactor 3P 130A 220V

Hyundai Contactor 3P 130A 220V

Mã sản phẩm: HGC130220V

Thương hiệu: Hyundai

2,750,000
Có sẵn
8 Hyundai Contactor 3P 130A 380V

Hyundai Contactor 3P 130A 380V

Mã sản phẩm: HGC130380V

Thương hiệu: Hyundai

2,750,000
Có sẵn
9 Hyundai Contactor 3P 150A 220V

Hyundai Contactor 3P 150A 220V

Mã sản phẩm: HGC15220V

Thương hiệu: Hyundai

3,500,000
Có sẵn
10 Hyundai Contactor 3P 150A 380V

Hyundai Contactor 3P 150A 380V

Mã sản phẩm: HGC150380V

Thương hiệu: Hyundai

3,500,000
Có sẵn
11 Hyundai Contactor 3P 185A 220V

Hyundai Contactor 3P 185A 220V

Mã sản phẩm: HGC185220V

Thương hiệu: Hyundai

4,600,000
Có sẵn
12 Hyundai Contactor 3P 185A 380V

Hyundai Contactor 3P 185A 380V

Mã sản phẩm: HGC185380V

Thương hiệu: Hyundai

4,600,000
Có sẵn
13 Hyundai Contactor 3P 18A 220V

Hyundai Contactor 3P 18A 220V

Mã sản phẩm: HGC18220V

Thương hiệu: Hyundai

400,000
Có sẵn
14 Hyundai Contactor 3P 18A 380V

Hyundai Contactor 3P 18A 380V

Mã sản phẩm: HGC18380V

Thương hiệu: Hyundai

400,000
Có sẵn
15 Hyundai Contactor 3P 225A 220V

Hyundai Contactor 3P 225A 220V

Mã sản phẩm: HGC225220V

Thương hiệu: Hyundai

5,300,000
Có sẵn
16 Hyundai Contactor 3P 225A 380V

Hyundai Contactor 3P 225A 380V

Mã sản phẩm: HGC225380V

Thương hiệu: Hyundai

5,300,000
Có sẵn
17 Hyundai Contactor 3P 25A 220V

Hyundai Contactor 3P 25A 220V

Mã sản phẩm: HGC25220V

Thương hiệu: Hyundai

475,000
Có sẵn
18 Hyundai Contactor 3P 25A 380V

Hyundai Contactor 3P 25A 380V

Mã sản phẩm: HGC25380V

Thương hiệu: Hyundai

475,000
Có sẵn
19 Hyundai Contactor 3P 265A 220V

Hyundai Contactor 3P 265A 220V

Mã sản phẩm: HGC265220V

Thương hiệu: Hyundai

7,700,000
Có sẵn
20 Hyundai Contactor 3P 265A 380V

Hyundai Contactor 3P 265A 380V

Mã sản phẩm: HGC265380V

Thương hiệu: Hyundai

7,700,000
Có sẵn
21 Hyundai Contactor 3P 300A 220V

Hyundai Contactor 3P 300A 220V

Mã sản phẩm: HGC300220V

Thương hiệu: Hyundai

8,000,000
Có sẵn
22 Hyundai Contactor 3P 300A 380V

Hyundai Contactor 3P 300A 380V

Mã sản phẩm: HGC300380V

Thương hiệu: Hyundai

8,000,000
Có sẵn
23 Hyundai Contactor 3P 32A 220V

Hyundai Contactor 3P 32A 220V

Mã sản phẩm: HGC32220V

Thương hiệu: Hyundai

690,000
Có sẵn
24 Hyundai Contactor 3P 32A 380V

Hyundai Contactor 3P 32A 380V

Mã sản phẩm: HGC32380V

Thương hiệu: Hyundai

690,000
Có sẵn
25 Hyundai Contactor 3P 400A 220V

Hyundai Contactor 3P 400A 220V

Mã sản phẩm: HGC400220V

Thương hiệu: Hyundai

9,100,000
Có sẵn
26 Hyundai Contactor 3P 400A 380V

Hyundai Contactor 3P 400A 380V

Mã sản phẩm: HGC400380V

Thương hiệu: Hyundai

9,100,000
Có sẵn
27 Hyundai Contactor 3P 40A 220V

Hyundai Contactor 3P 40A 220V

Mã sản phẩm: HGC40220V

Thương hiệu: Hyundai

850,000
Có sẵn
28 Hyundai Contactor 3P 40A 380V

Hyundai Contactor 3P 40A 380V

Mã sản phẩm: HGC40380V

Thương hiệu: Hyundai

850,000
Có sẵn
29 Hyundai Contactor 3P 500A 220V

Hyundai Contactor 3P 500A 220V

Mã sản phẩm: HGC500220V

Thương hiệu: Hyundai

16,150,000
Có sẵn
30 Hyundai Contactor 3P 500A 380V

Hyundai Contactor 3P 500A 380V

Mã sản phẩm: HGC500380V

Thương hiệu: Hyundai

16,150,000
Có sẵn
31 Hyundai Contactor 3P 50A 220V

Hyundai Contactor 3P 50A 220V

Mã sản phẩm: HGC50220V

Thương hiệu: Hyundai

940,000
Có sẵn
32 Hyundai Contactor 3P 50A 380V

Hyundai Contactor 3P 50A 380V

Mã sản phẩm: HGC50380V

Thương hiệu: Hyundai

940,000
Có sẵn
33 Hyundai Contactor 3P 630A 220V

Hyundai Contactor 3P 630A 220V

Mã sản phẩm: HGC630220V

Thương hiệu: Hyundai

19,200,000
Có sẵn
34 Hyundai Contactor 3P 630A 380V

Hyundai Contactor 3P 630A 380V

Mã sản phẩm: HGC630380V

Thương hiệu: Hyundai

19,200,000
Có sẵn
35 Hyundai Contactor 3P 65A 220V

Hyundai Contactor 3P 65A 220V

Mã sản phẩm: HGC65220V

Thương hiệu: Hyundai

1,190,000
Có sẵn
36 Hyundai Contactor 3P 65A 380V

Hyundai Contactor 3P 65A 380V

Mã sản phẩm: HGC65380V

Thương hiệu: Hyundai

1,190,000
Có sẵn
37 Hyundai Contactor 3P 75A 220V

Hyundai Contactor 3P 75A 220V

Mã sản phẩm: HGC75220V

Thương hiệu: Hyundai

1,500,000
Có sẵn
38 Hyundai Contactor 3P 75A 380V

Hyundai Contactor 3P 75A 380V

Mã sản phẩm: HGC75380V

Thương hiệu: Hyundai

1,500,000
Có sẵn
39 Hyundai Contactor 3P 800A 220V

Hyundai Contactor 3P 800A 220V

Mã sản phẩm: HGC800220V

Thương hiệu: Hyundai

24,250,000
Có sẵn
40 Hyundai Contactor 3P 800A 380V

Hyundai Contactor 3P 800A 380V

Mã sản phẩm: HGC800380V

Thương hiệu: Hyundai

24,250,000
Có sẵn
41 Hyundai Contactor 3P 85A 220V

Hyundai Contactor 3P 85A 220V

Mã sản phẩm: HGC85220V

Thương hiệu: Hyundai

1,750,000
Có sẵn
42 Hyundai Contactor 3P 85A 380V

Hyundai Contactor 3P 85A 380V

Mã sản phẩm: HGC85380V

Thương hiệu: Hyundai

1,750,000
Có sẵn
43 Hyundai Contactor 3P 9A 220V

Hyundai Contactor 3P 9A 220V

Mã sản phẩm: HGC9220V

Thương hiệu: Hyundai

275,000
Có sẵn
44 Hyundai Contactor 3P 9A 380V

Hyundai Contactor 3P 9A 380V

Mã sản phẩm: HGC9380V

Thương hiệu: Hyundai

275,000
Có sẵn
45 Hyundai Cuộn cắt thấp áp UVT Coil

Hyundai Cuộn cắt thấp áp UVT Coil

Mã sản phẩm: UANUVT

Thương hiệu: Hyundai

1,250,000
Có sẵn
46 Hyundai Cuộn cắt thấp áp UVT Time delay Controller

Hyundai Cuộn cắt thấp áp UVT Time delay Controller

Mã sản phẩm: UANUVT2

Thương hiệu: Hyundai

2,990,000
Có sẵn
47 Hyundai Cuộn hút Contactor 3p 100A 220V

Hyundai Cuộn hút Contactor 3p 100A 220V

Mã sản phẩm: HGCOL100220V

Thương hiệu: Hyundai

220,000
Có sẵn
48 Hyundai Cuộn hút Contactor 3p 150A 220V

Hyundai Cuộn hút Contactor 3p 150A 220V

Mã sản phẩm: HGCOL150220V

Thương hiệu: Hyundai

1,150,000
Có sẵn