Đồng hồ đa năng

Hiển thị 
STTSản phẩmĐơn giá
(vnđ)
T.TrạngChọn
1 Schneider – Đồng hồ đo VAF PF% Unbalance

Schneider – Đồng hồ đo VAF PF% Unbalance

Mã sản phẩm: METSEDM6000HCL10NC

Thương hiệu: Schneider

4,292,200
Có sẵn
2 Schneider – Đồng hồ đo VAF PF% Unbalance Modbus RS485

Schneider – Đồng hồ đo VAF PF% Unbalance Modbus RS485

Mã sản phẩm: METSEDM6200HCL10RS

Thương hiệu: Schneider

5,250,300
Có sẵn
3 Schneider – Đồng hồ dùng cho máy phát

Schneider – Đồng hồ dùng cho máy phát

Mã sản phẩm: METSEPM1130HCL05RS

Thương hiệu: Schneider

8,884,700
Có sẵn
4 Schneider – Đồng hồ kỹ thuật số PM200 0.5% Modbus

Schneider – Đồng hồ kỹ thuật số PM200 0.5% Modbus

Mã sản phẩm: METSEPM2130

Thương hiệu: Schneider

9,143,200
Có sẵn
5 Schneider – Đồng hồ kỹ thuật số PM200 0.5% Modbus 2

Schneider – Đồng hồ kỹ thuật số PM200 0.5% Modbus 2

Mã sản phẩm: METSEPM2230

Thương hiệu: Schneider

11,463,100
Có sẵn
6 Schneider – Đồng hồ kỹ thuật số PM200 1%

Schneider – Đồng hồ kỹ thuật số PM200 1%

Mã sản phẩm: METSEPM2110

Thương hiệu: Schneider

6,498,800
Có sẵn
7 Schneider – Đồng hồ kỹ thuật số PM200 1% 2

Schneider – Đồng hồ kỹ thuật số PM200 1% 2

Mã sản phẩm: METSEPM2210

Thương hiệu: Schneider

8,063,000
Có sẵn
8 Schneider – Đồng hồ kỹ thuật số PM200 1% Modbus

Schneider – Đồng hồ kỹ thuật số PM200 1% Modbus

Mã sản phẩm: METSEPM2120

Thương hiệu: Schneider

7,950,800
Có sẵn
9 Schneider – Đồng hồ kỹ thuật số PM200 1% Modbus 2

Schneider – Đồng hồ kỹ thuật số PM200 1% Modbus 2

Mã sản phẩm: METSEPM2220

Thương hiệu: Schneider

9,967,100
Có sẵn
10 Schneider – Đồng hồ nhiều biểu giá PM5000 Modbus RS485

Schneider – Đồng hồ nhiều biểu giá PM5000 Modbus RS485

Mã sản phẩm: METSEPM5310

Thương hiệu: Schneider

14,149,300
Có sẵn
11 Schneider – Đồng hồ nhiều biểu giá PM5000 Modbus RS485 0.5%

Schneider – Đồng hồ nhiều biểu giá PM5000 Modbus RS485 0.5%

Mã sản phẩm: METSEPM5330

Thương hiệu: Schneider

16,755,200
Có sẵn
12 Schneider – Đồng hồ nhiều biểu giá PM5000 Modbus TCP/IP

Schneider – Đồng hồ nhiều biểu giá PM5000 Modbus TCP/IP

Mã sản phẩm: METSEPM5320

Thương hiệu: Schneider

18,615,300
Có sẵn
13 Schneider – Đồng hồ nhiều biểu giá PM5000 Modbus TCP/IP 0.5%

Schneider – Đồng hồ nhiều biểu giá PM5000 Modbus TCP/IP 0.5%

Mã sản phẩm: METSEPM5340

Thương hiệu: Schneider

20,476,500
Có sẵn
14 Schneider – Đồng hồ nhiều biểu giá PM5000 RS485

Schneider – Đồng hồ nhiều biểu giá PM5000 RS485

Mã sản phẩm: METSEPM5350

Thương hiệu: Schneider

13,580,600
Có sẵn
15 Schneider – Đồng hồ nhiều biểu giá PM5000 RS485&TCP/IP

Schneider – Đồng hồ nhiều biểu giá PM5000 RS485&TCP/IP

Mã sản phẩm: METSEPM5560

Thương hiệu: Schneider

32,329,000
Có sẵn
16 Schneider – Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000 125A

Schneider – Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000 125A

Mã sản phẩm: A9MEM3300

Thương hiệu: Schneider

10,720,600
Có sẵn
17 Schneider – Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000 125A Bacnet

Schneider – Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000 125A Bacnet

Mã sản phẩm: A9MEM3365

Thương hiệu: Schneider

13,366,100
Có sẵn
18 Schneider – Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000 125A Modbus

Schneider – Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000 125A Modbus

Mã sản phẩm: A9MEM3350

Thương hiệu: Schneider

11,368,500
Có sẵn
19 Schneider – Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000 63A

Schneider – Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000 63A

Mã sản phẩm: A9MEM3100

Thương hiệu: Schneider

8,129,000
Có sẵn
20 Schneider – Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000 63A Bacnet

Schneider – Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000 63A Bacnet

Mã sản phẩm: A9MEM3165

Thương hiệu: Schneider

11,227,700
Có sẵn
21 Schneider – Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000 63A Modbus

Schneider – Đồng hồ tích hợp sẵn biến dòng iEM3000 63A Modbus

Mã sản phẩm: A9MEM3150

Thương hiệu: Schneider

8,885,800
Có sẵn