Máy cắt không khí

Máy Cắt Không Khí ACB ls Susol – Metasol được phân phối bởi đại lý thiết bị điện BTB đại lý cấp 1 về ls.
Bảng giá Máy Cắt Không Khí ACB ls Susol – Metasol 2017 được Đại lý thiết bị điện cập nhật liên tục giá mới chiết khấu mới.Tại sao bạn nên chọn đại lý thiết bị điện ? Tại sao Đại lý thiết bị điện là đơn vị phân phối thiết bị điện ls tốt nhất Việt Nam ?

Hiển thị 
STTSản phẩmĐơn giá
(vnđ)
T.TrạngChọn
1 ACB -1000A -65kA – Draw out

ACB -1000A -65kA – Draw out

Mã sản phẩm: AN10D310A

Thương hiệu: LS

62,000,000
Có sẵn
2 ACB -1250A -65kA – Draw out

ACB -1250A -65kA – Draw out

Mã sản phẩm: AN13D313A

Thương hiệu: LS

63,000,000
Có sẵn
3 ACB -1600A -65kA – Draw out

ACB -1600A -65kA – Draw out

Mã sản phẩm: AN16D316A

Thương hiệu: LS

64,000,000
Có sẵn
4 ACB -2000A -85kA – Draw out

ACB -2000A -85kA – Draw out

Mã sản phẩm: AS20E320A

Thương hiệu: LS

74,000,000
Có sẵn
5 ACB -2500A -85kA – Draw out

ACB -2500A -85kA – Draw out

Mã sản phẩm: AS25E325A

Thương hiệu: LS

93,000,000
Có sẵn
6 ACB -3200A -85kA – Draw out

ACB -3200A -85kA – Draw out

Mã sản phẩm: AS32E332A

Thương hiệu: LS

112,000,000
Có sẵn
7 ACB -4000A -100kA – Draw out

ACB -4000A -100kA – Draw out

Mã sản phẩm: AS40F340A

Thương hiệu: LS

185,000,000
Có sẵn
8 ACB -4000A -85kA – Draw out

ACB -4000A -85kA – Draw out

Mã sản phẩm: AS40E340A

Thương hiệu: LS

170,000,000
Có sẵn
9 ACB -4P -1000A -65kA – Draw out

ACB -4P -1000A -65kA – Draw out

Mã sản phẩm: AN10D410A

Thương hiệu: LS

67,000,000
Có sẵn
10 ACB -4P -1300A -65kA – Draw out

ACB -4P -1300A -65kA – Draw out

Mã sản phẩm: AN13D413A

Thương hiệu: LS

69,000,000
Có sẵn
11 ACB -4P -1600A -65kA – Draw out

ACB -4P -1600A -65kA – Draw out

Mã sản phẩm: AN16D416A

Thương hiệu: LS

70,000,000
Có sẵn
12 ACB -4P -2000A -85kA – Draw out

ACB -4P -2000A -85kA – Draw out

Mã sản phẩm: AS20E420A

Thương hiệu: LS

88,000,000
Có sẵn
13 ACB -4P -2500A -85kA – Draw out

ACB -4P -2500A -85kA – Draw out

Mã sản phẩm: AS25E425A

Thương hiệu: LS

105,000,000
Có sẵn
14 ACB -4P -3200A -85kA – Draw out

ACB -4P -3200A -85kA – Draw out

Mã sản phẩm: AS32E432A

Thương hiệu: LS

130,000,000
Có sẵn
15 ACB -4P -4000A -100kA – Draw out

ACB -4P -4000A -100kA – Draw out

Mã sản phẩm: AS40F440A

Thương hiệu: LS

265,000,000
Có sẵn
16 ACB -4P -4000A -85kA – Draw out

ACB -4P -4000A -85kA – Draw out

Mã sản phẩm: AS40E440A

Thương hiệu: LS

212,000,000
Có sẵn
17 ACB -4P -5000A -100kA – Draw out

ACB -4P -5000A -100kA – Draw out

Mã sản phẩm: AS50F450A

Thương hiệu: LS

300,000,000
Có sẵn
18 ACB -4P -600A -65kA – Draw out

ACB -4P -600A -65kA – Draw out

Mã sản phẩm: AN06D406A

Thương hiệu: LS

62,000,000
Có sẵn
19 ACB -4P -6300A -120kA – Draw out

ACB -4P -6300A -120kA – Draw out

Mã sản phẩm: AS63G463A

Thương hiệu: LS

375,000,000
Có sẵn
20 ACB -4P -800A -65kA – Draw out

ACB -4P -800A -65kA – Draw out

Mã sản phẩm: AN08D408A

Thương hiệu: LS

64,000,000
Có sẵn
21 ACB -5000A -100kA – Draw out

ACB -5000A -100kA – Draw out

Mã sản phẩm: AS50F350A

Thương hiệu: LS

190,000,000
Có sẵn
22 ACB -600A -65kA – Draw out

ACB -600A -65kA – Draw out

Mã sản phẩm: AN06D306A

Thương hiệu: LS

60,000,000
Có sẵn
23 ACB -6300A -120kA – Draw out

ACB -6300A -120kA – Draw out

Mã sản phẩm: AS63G363A

Thương hiệu: LS

315,000,000
Có sẵn
24 ACB -800A -65kA – Draw out

ACB -800A -65kA – Draw out

Mã sản phẩm: AN08D308A

Thương hiệu: LS

61,000,000
Có sẵn
25 Máy cắt hạ thế -1000A -65kA -Fix

Máy cắt hạ thế -1000A -65kA -Fix

Mã sản phẩm: AN10D310H

Thương hiệu: LS

49,500,000
Có sẵn
26 Máy cắt hạ thế -1250A -65kA -Fix

Máy cắt hạ thế -1250A -65kA -Fix

Mã sản phẩm: AN13D313H

Thương hiệu: LS

50,000,000
Có sẵn
27 Máy cắt hạ thế -1600A -65kA -Fix

Máy cắt hạ thế -1600A -65kA -Fix

Mã sản phẩm: AN16D316H

Thương hiệu: LS

52,000,000
Có sẵn
28 Máy cắt hạ thế -2000A -85kA -Fix

Máy cắt hạ thế -2000A -85kA -Fix

Mã sản phẩm: AS20E320H

Thương hiệu: LS

63,000,000
Có sẵn
29 Máy cắt hạ thế -2500A -85kA -Fix

Máy cắt hạ thế -2500A -85kA -Fix

Mã sản phẩm: AS25E325H

Thương hiệu: LS

80,000,000
Có sẵn
30 Máy cắt hạ thế -3200A -85kA -Fix

Máy cắt hạ thế -3200A -85kA -Fix

Mã sản phẩm: AS32E332H

Thương hiệu: LS

91,000,000
Có sẵn
31 Máy cắt hạ thế -4000A -100kA -Fix

Máy cắt hạ thế -4000A -100kA -Fix

Mã sản phẩm: AS40F340H

Thương hiệu: LS

160,000,000
Có sẵn
32 Máy cắt hạ thế -4000A -85kA -Fix

Máy cắt hạ thế -4000A -85kA -Fix

Mã sản phẩm: AS40E340H

Thương hiệu: LS

155,000,000
Có sẵn
33 Máy cắt hạ thế -4P -1000A -65kA -Fix

Máy cắt hạ thế -4P -1000A -65kA -Fix

Mã sản phẩm: AN10D410H

Thương hiệu: LS

56,000,000
Có sẵn
34 Máy cắt hạ thế -4P -1250A -65kA -Fix

Máy cắt hạ thế -4P -1250A -65kA -Fix

Mã sản phẩm: AN13D413H

Thương hiệu: LS

60,500,000
Có sẵn
35 Máy cắt hạ thế -4P -1600A -65kA -Fix

Máy cắt hạ thế -4P -1600A -65kA -Fix

Mã sản phẩm: AN16D416H

Thương hiệu: LS

61,000,000
Có sẵn
36 Máy cắt hạ thế -4P -2000A -85kA -Fix

Máy cắt hạ thế -4P -2000A -85kA -Fix

Mã sản phẩm: AS20E420H

Thương hiệu: LS

73,500,000
Có sẵn
37 Máy cắt hạ thế -4P -2500A -85kA -Fix

Máy cắt hạ thế -4P -2500A -85kA -Fix

Mã sản phẩm: AS25E425H

Thương hiệu: LS

95,000,000
Có sẵn
38 Máy cắt hạ thế -4P -3200A -85kA -Fix

Máy cắt hạ thế -4P -3200A -85kA -Fix

Mã sản phẩm: AS32E432H

Thương hiệu: LS

112,000,000
Có sẵn
39 Máy cắt hạ thế -4P -4000A -100kA -Fix

Máy cắt hạ thế -4P -4000A -100kA -Fix

Mã sản phẩm: AS40F440H

Thương hiệu: LS

192,000,000
Có sẵn
40 Máy cắt hạ thế -4P -4000A -85kA -Fix

Máy cắt hạ thế -4P -4000A -85kA -Fix

Mã sản phẩm: AS40E440H

Thương hiệu: LS

186,000,000
Có sẵn
41 Máy cắt hạ thế -4P -5000A -100kA -Fix

Máy cắt hạ thế -4P -5000A -100kA -Fix

Mã sản phẩm: AS50F450H

Thương hiệu: LS

197,000,000
Có sẵn
42 Máy cắt hạ thế -4P -6300A -120kA -Fix

Máy cắt hạ thế -4P -6300A -120kA -Fix

Mã sản phẩm: AS63G463H

Thương hiệu: LS

350,000,000
Có sẵn
43 Máy cắt hạ thế -4P -630A -65kA -Fix

Máy cắt hạ thế -4P -630A -65kA -Fix

Mã sản phẩm: AN06D406H

Thương hiệu: LS

51,000,000
Có sẵn
44 Máy cắt hạ thế -4P -800A -65kA -Fix

Máy cắt hạ thế -4P -800A -65kA -Fix

Mã sản phẩm: AN08D408H

Thương hiệu: LS

54,000,000
Có sẵn
45 Máy cắt hạ thế -5000A -100kA -Fix

Máy cắt hạ thế -5000A -100kA -Fix

Mã sản phẩm: AS50F350H

Thương hiệu: LS

165,000,000
Có sẵn
46 Máy cắt hạ thế -6300A -120kA -Fix

Máy cắt hạ thế -6300A -120kA -Fix

Mã sản phẩm: AS63G363H

Thương hiệu: LS

270,000,000
Có sẵn
47 Máy cắt hạ thế -630A -65kA -Fix

Máy cắt hạ thế -630A -65kA -Fix

Mã sản phẩm: AN06D306H

Thương hiệu: LS

45,000,000
Có sẵn
48 Máy cắt hạ thế -800A -65kA -Fix

Máy cắt hạ thế -800A -65kA -Fix

Mã sản phẩm: AN08D308H

Thương hiệu: LS

49,000,000
Có sẵn