Phụ kiện tủ điện, vỏ tủ điện

Hiển thị 
STTSản phẩmĐơn giá
(vnđ)
T.TrạngChọn
1 Schneider – Bộ nguồn ABL2K 100W

Schneider – Bộ nguồn ABL2K 100W

Mã sản phẩm: ABL2REM24045K

Thương hiệu: Schneider

638,000
Có sẵn
2 Schneider – Bộ nguồn ABL2K 150W

Schneider – Bộ nguồn ABL2K 150W

Mã sản phẩm: ABL2REM24065K

Thương hiệu: Schneider

902,000
Có sẵn
3 Schneider – Bộ nguồn ABL2K 200W

Schneider – Bộ nguồn ABL2K 200W

Mã sản phẩm: ABL2REM24085K

Thương hiệu: Schneider

1,144,000
Có sẵn
4 Schneider – Bộ nguồn ABL2K 250W

Schneider – Bộ nguồn ABL2K 250W

Mã sản phẩm: ABL2REM24100K

Thương hiệu: Schneider

1,254,000
Có sẵn
5 Schneider – Bộ nguồn ABL2K 350W

Schneider – Bộ nguồn ABL2K 350W

Mã sản phẩm: ABL2REM24150K

Thương hiệu: Schneider

1,408,000
Có sẵn
6 Schneider – Bộ nguồn ABL2K 35W

Schneider – Bộ nguồn ABL2K 35W

Mã sản phẩm: ABL2REM24015K

Thương hiệu: Schneider

440,000
Có sẵn
7 Schneider – Bộ nguồn ABL2K 50W

Schneider – Bộ nguồn ABL2K 50W

Mã sản phẩm: ABL2REM24020K

Thương hiệu: Schneider

473,000
Có sẵn
8 Schneider – Công tắc xoay 2 vị trí N/O

Schneider – Công tắc xoay 2 vị trí N/O

Mã sản phẩm: XB7ND21

Thương hiệu: Schneider

122,100
Có sẵn
9 Schneider – Công tắc xoay 2 vị trí N/O+N/C

Schneider – Công tắc xoay 2 vị trí N/O+N/C

Mã sản phẩm: XB7ND25

Thương hiệu: Schneider

129,800
Có sẵn
10 Schneider – Công tắc xoay 3 vị trí 2 N/O

Schneider – Công tắc xoay 3 vị trí 2 N/O

Mã sản phẩm: XB7ND33

Thương hiệu: Schneider

129,800
Có sẵn
11 Schneider – Công tắc xoay có khóa 2 vị trí N/O

Schneider – Công tắc xoay có khóa 2 vị trí N/O

Mã sản phẩm: XB7NG21

Thương hiệu: Schneider

180,400
Có sẵn
12 Schneider – Công tắc xoay có khóa 3 vị trí 2 N/O

Schneider – Công tắc xoay có khóa 3 vị trí 2 N/O

Mã sản phẩm: XB7NG33

Thương hiệu: Schneider

226,600
Có sẵn
13 Schneider – Công tắc xoay có khóa ø22 2 vị trí 2N/O

Schneider – Công tắc xoay có khóa ø22 2 vị trí 2N/O

Mã sản phẩm: XA2EG43

Thương hiệu: Schneider

232,100
Có sẵn
14 Schneider – Công tắc xoay có khóa ø22 2 vị trí N/O

Schneider – Công tắc xoay có khóa ø22 2 vị trí N/O

Mã sản phẩm: XA2EG21

Thương hiệu: Schneider

196,900
Có sẵn
15 Schneider – Công tắc xoay có khóa ø22 2 vị trí tự nhả 2N/O

Schneider – Công tắc xoay có khóa ø22 2 vị trí tự nhả 2N/O

Mã sản phẩm: XA2EG63

Thương hiệu: Schneider

232,100
Có sẵn
16 Schneider – Công tắc xoay có khóa ø22 3 vị trí 2N/O

Schneider – Công tắc xoay có khóa ø22 3 vị trí 2N/O

Mã sản phẩm: XA2EG73

Thương hiệu: Schneider

232,100
Có sẵn
17 Schneider – Công tắc xoay ø2 tay nắm ngắn2 3 vị trí-tự giữ 2N/O

Schneider – Công tắc xoay ø2 tay nắm ngắn2 3 vị trí-tự giữ 2N/O

Mã sản phẩm: XA2ED33

Thương hiệu: Schneider

110,000
Có sẵn
18 Schneider – Công tắc xoay ø22 tay nắm dài 2 vị trí-tự giữ N/O

Schneider – Công tắc xoay ø22 tay nắm dài 2 vị trí-tự giữ N/O

Mã sản phẩm: XA2EJ21

Thương hiệu: Schneider

83,600
Có sẵn
19 Schneider – Công tắc xoay ø22 tay nắm dài 2 vị trí-tự giữ N/O+N/C

Schneider – Công tắc xoay ø22 tay nắm dài 2 vị trí-tự giữ N/O+N/C

Mã sản phẩm: XA2EJ25

Thương hiệu: Schneider

110,000
Có sẵn
20 Schneider – Công tắc xoay ø22 tay nắm dài 3 vị trí-tự giữ 2N/O

Schneider – Công tắc xoay ø22 tay nắm dài 3 vị trí-tự giữ 2N/O

Mã sản phẩm: XA2EJ33

Thương hiệu: Schneider

110,000
Có sẵn
21 Schneider – Công tắc xoay ø22 tay nắm dài 3 vị trí-tự nhả 2N/O

Schneider – Công tắc xoay ø22 tay nắm dài 3 vị trí-tự nhả 2N/O

Mã sản phẩm: XA2EJ53

Thương hiệu: Schneider

110,000
Có sẵn
22 Schneider – Công tắc xoay ø22 tay nắm ngắn 2 vị trí-tự giữ N/O

Schneider – Công tắc xoay ø22 tay nắm ngắn 2 vị trí-tự giữ N/O

Mã sản phẩm: XA2ED21

Thương hiệu: Schneider

83,600
Có sẵn
23 Schneider – Công tắc xoay ø22 tay nắm ngắn 2 vị trí-tự giữ N/O+N/C

Schneider – Công tắc xoay ø22 tay nắm ngắn 2 vị trí-tự giữ N/O+N/C

Mã sản phẩm: XA2ED25

Thương hiệu: Schneider

110,000
Có sẵn
24 Schneider – Công tắc xoay ø22 tay nắm ngắn 2 vị trí-tự nhả N/O

Schneider – Công tắc xoay ø22 tay nắm ngắn 2 vị trí-tự nhả N/O

Mã sản phẩm: XA2ED41

Thương hiệu: Schneider

83,600
Có sẵn
25 Schneider – Công tắc xoay ø22 tay nắm ngắn 3 vị trí-tự nhả 2N/O

Schneider – Công tắc xoay ø22 tay nắm ngắn 3 vị trí-tự nhả 2N/O

Mã sản phẩm: XA2ED53

Thương hiệu: Schneider

110,000
Có sẵn
26 Schneider – Đế cắm rơ le 2 C/O

Schneider – Đế cắm rơ le 2 C/O

Mã sản phẩm: RXZE1M2C

Thương hiệu: Schneider

58,300
Có sẵn
27 Schneider – Đế cắm rơ le 4 C/O

Schneider – Đế cắm rơ le 4 C/O

Mã sản phẩm: RXZE1M4C

Thương hiệu: Schneider

78,100
Có sẵn
28 Schneider – Đèn báo ø22 110V AC màu cam

Schneider – Đèn báo ø22 110V AC màu cam

Mã sản phẩm: XA2EVF5LC

Thương hiệu: Schneider

64,900
Có sẵn
29 Schneider – Đèn báo ø22 110V AC màu đỏ

Schneider – Đèn báo ø22 110V AC màu đỏ

Mã sản phẩm: XA2EVF4LC

Thương hiệu: Schneider

64,900
Có sẵn
30 Schneider – Đèn báo ø22 110V AC màu trắng

Schneider – Đèn báo ø22 110V AC màu trắng

Mã sản phẩm: XA2EVF1LC

Thương hiệu: Schneider

64,900
Có sẵn
31 Schneider – Đèn báo ø22 110V AC màu vàng

Schneider – Đèn báo ø22 110V AC màu vàng

Mã sản phẩm: XA2EVF8LC

Thương hiệu: Schneider

64,900
Có sẵn
32 Schneider – Đèn báo ø22 110V AC màu xanh dương

Schneider – Đèn báo ø22 110V AC màu xanh dương

Mã sản phẩm: XA2EVF6LC

Thương hiệu: Schneider

64,900
Có sẵn
33 Schneider – Đèn báo ø22 110V AC màu xanh lá

Schneider – Đèn báo ø22 110V AC màu xanh lá

Mã sản phẩm: XA2EVF3LC

Thương hiệu: Schneider

64,900
Có sẵn
34 Schneider – Đèn báo ø22 110V DC màu cam

Schneider – Đèn báo ø22 110V DC màu cam

Mã sản phẩm: XA2EVFD5LC

Thương hiệu: Schneider

64,900
Có sẵn
35 Schneider – Đèn báo ø22 110V DC màu đỏ

Schneider – Đèn báo ø22 110V DC màu đỏ

Mã sản phẩm: XA2EVFD4LC

Thương hiệu: Schneider

64,900
Có sẵn
36 Schneider – Đèn báo ø22 110V DC màu trắng

Schneider – Đèn báo ø22 110V DC màu trắng

Mã sản phẩm: XA2EVFD1LC

Thương hiệu: Schneider

64,900
Có sẵn
37 Schneider – Đèn báo ø22 110V DC màu vàng

Schneider – Đèn báo ø22 110V DC màu vàng

Mã sản phẩm: XA2EVFD8LC

Thương hiệu: Schneider

64,900
Có sẵn
38 Schneider – Đèn báo ø22 110V DC màu xanh dương

Schneider – Đèn báo ø22 110V DC màu xanh dương

Mã sản phẩm: XA2EVFD6LC

Thương hiệu: Schneider

64,900
Có sẵn
39 Schneider – Đèn báo ø22 110V DC màu xanh lá

Schneider – Đèn báo ø22 110V DC màu xanh lá

Mã sản phẩm: XA2EVFD3LC

Thương hiệu: Schneider

64,900
Có sẵn
40 Schneider – Đèn báo ø22 220V AC màu cam

Schneider – Đèn báo ø22 220V AC màu cam

Mã sản phẩm: XA2EVM5LC

Thương hiệu: Schneider

61,600
Có sẵn
41 Schneider – Đèn báo ø22 220V AC màu đỏ

Schneider – Đèn báo ø22 220V AC màu đỏ

Mã sản phẩm: XA2EVM4LC

Thương hiệu: Schneider

61,600
Có sẵn
42 Schneider – Đèn báo ø22 220V AC màu trắng

Schneider – Đèn báo ø22 220V AC màu trắng

Mã sản phẩm: XA2EVM1LC

Thương hiệu: Schneider

61,600
Có sẵn
43 Schneider – Đèn báo ø22 220V AC màu vàng

Schneider – Đèn báo ø22 220V AC màu vàng

Mã sản phẩm: XA2EVM8LC

Thương hiệu: Schneider

61,600
Có sẵn
44 Schneider – Đèn báo ø22 220V AC màu xanh dương

Schneider – Đèn báo ø22 220V AC màu xanh dương

Mã sản phẩm: XA2EVM6LC

Thương hiệu: Schneider

61,600
Có sẵn
45 Schneider – Đèn báo ø22 220V AC màu xanh lá

Schneider – Đèn báo ø22 220V AC màu xanh lá

Mã sản phẩm: XA2EVM3LC

Thương hiệu: Schneider

61,600
Có sẵn
46 Schneider – Đèn báo ø22 220V DC màu cam

Schneider – Đèn báo ø22 220V DC màu cam

Mã sản phẩm: XA2EVMD5LC

Thương hiệu: Schneider

64,900
Có sẵn
47 Schneider – Đèn báo ø22 220V DC màu đỏ

Schneider – Đèn báo ø22 220V DC màu đỏ

Mã sản phẩm: XA2EVMD4LC

Thương hiệu: Schneider

64,900
Có sẵn
48 Schneider – Đèn báo ø22 220V DC màu trắng

Schneider – Đèn báo ø22 220V DC màu trắng

Mã sản phẩm: XA2EVMD1LC

Thương hiệu: Schneider

64,900
Có sẵn