Thiết bị điện LS

Hiển thị 
STTSản phẩmĐơn giá
(vnđ)
T.TrạngChọn
1 Aptomat 2P -40A -30kA

Aptomat 2P -40A -30kA

Mã sản phẩm: ABN5240A

Thương hiệu: LS

615,000
Có sẵn
2 Aptomat 2P -40A -35kA

Aptomat 2P -40A -35kA

Mã sản phẩm: ABN10240A

Thương hiệu: LS

829,000
Có sẵn
3 Aptomat 2P -40A -35kA ABS

Aptomat 2P -40A -35kA ABS

Mã sản phẩm: ABS5240A

Thương hiệu: LS

710,000
Có sẵn
4 Aptomat 2P -40A -85kA

Aptomat 2P -40A -85kA

Mã sản phẩm: ABS10240A

Thương hiệu: LS

1,195,000
Có sẵn
5 Aptomat 2P -50A -30kA

Aptomat 2P -50A -30kA

Mã sản phẩm: ABN5250A

Thương hiệu: LS

615,000
Có sẵn
6 Aptomat 2P -50A -35kA

Aptomat 2P -50A -35kA

Mã sản phẩm: ABN10250A

Thương hiệu: LS

829,000
Có sẵn
7 Aptomat 2P -50A -35kA ABS

Aptomat 2P -50A -35kA ABS

Mã sản phẩm: ABS5250A

Thương hiệu: LS

710,000
Có sẵn
8 Aptomat 2P -50A -85kA

Aptomat 2P -50A -85kA

Mã sản phẩm: ABS10250A

Thương hiệu: LS

1,195,000
Có sẵn
9 Aptomat 2P -60A -30kA

Aptomat 2P -60A -30kA

Mã sản phẩm: ABN6260A

Thương hiệu: LS

729,000
Có sẵn
10 Aptomat 2P -60A -35kA

Aptomat 2P -60A -35kA

Mã sản phẩm: ABN10260A

Thương hiệu: LS

829,000
Có sẵn
11 Aptomat 2P -60A -85kA

Aptomat 2P -60A -85kA

Mã sản phẩm: ABS10260A

Thương hiệu: LS

1,195,000
Có sẵn
12 Aptomat 2P -75A -35kA

Aptomat 2P -75A -35kA

Mã sản phẩm: ABN10275A

Thương hiệu: LS

829,000
Có sẵn
13 Aptomat 2P -75A -85kA

Aptomat 2P -75A -85kA

Mã sản phẩm: ABS10275A

Thương hiệu: LS

1,195,000
Có sẵn
14 Aptomat 3P – 10A – 22kA

Aptomat 3P – 10A – 22kA

Mã sản phẩm: ABS3310A

Thương hiệu: LS

760,000
Có sẵn
15 Aptomat 3P – 125A – 42kA

Aptomat 3P – 125A – 42kA

Mã sản phẩm: ABS203125A

Thương hiệu: LS

2,340,000
Có sẵn
16 Aptomat 3P – 150A – 42kA

Aptomat 3P – 150A – 42kA

Mã sản phẩm: ABS203150A

Thương hiệu: LS

2,340,000
Có sẵn
17 Aptomat 3P – 175A – 42kA

Aptomat 3P – 175A – 42kA

Mã sản phẩm: ABS203175A

Thương hiệu: LS

2,340,000
Có sẵn
18 Aptomat 3P – 200A – 42kA

Aptomat 3P – 200A – 42kA

Mã sản phẩm: ABS203200A

Thương hiệu: LS

2,340,000
Có sẵn
19 Aptomat 3P – 225A – 42kA

Aptomat 3P – 225A – 42kA

Mã sản phẩm: ABS203225A

Thương hiệu: LS

2,340,000
Có sẵn
20 Aptomat 3P – 250A – 42kA

Aptomat 3P – 250A – 42kA

Mã sản phẩm: ABS203250A

Thương hiệu: LS

2,340,000
Có sẵn
21 Aptomat 3P – 250A – 65kA

Aptomat 3P – 250A – 65kA

Mã sản phẩm: ABS403250A

Thương hiệu: LS

5,150,000
Có sẵn
22 Aptomat 3P – 300A – 65kA

Aptomat 3P – 300A – 65kA

Mã sản phẩm: ABS403300A

Thương hiệu: LS

5,150,000
Có sẵn
23 Aptomat 3P – 350A – 65kA

Aptomat 3P – 350A – 65kA

Mã sản phẩm: ABS403350A

Thương hiệu: LS

5,150,000
Có sẵn
24 Aptomat 3P – 400A – 65kA

Aptomat 3P – 400A – 65kA

Mã sản phẩm: ABS403400A

Thương hiệu: LS

5,150,000
Có sẵn
25 Aptomat 3P – 500A -75kA

Aptomat 3P – 500A -75kA

Mã sản phẩm: ABS803500A

Thương hiệu: LS

11,500,000
Có sẵn
26 Aptomat 3P – 5A – 22kA

Aptomat 3P – 5A – 22kA

Mã sản phẩm: ABS335A

Thương hiệu: LS

760,000
Có sẵn
27 Aptomat 3P – 630A -75kA

Aptomat 3P – 630A -75kA

Mã sản phẩm: ABS803630A

Thương hiệu: LS

11,500,000
Có sẵn
28 Aptomat 3P -1000A -65kA

Aptomat 3P -1000A -65kA

Mã sản phẩm: ABS10031000A

Thương hiệu: LS

23,200,000
Có sẵn
29 Aptomat 3P -100A – 42kA

Aptomat 3P -100A – 42kA

Mã sản phẩm: ABS103100A

Thương hiệu: LS

1,395,000
Có sẵn
30 Aptomat 3P -100A -22kA

Aptomat 3P -100A -22kA

Mã sản phẩm: ABN103100A

Thương hiệu: LS

960,000
Có sẵn
31 Aptomat 3P -100A -30kA

Aptomat 3P -100A -30kA

Mã sản phẩm: ABN203100A

Thương hiệu: LS

1,820,000
Có sẵn
32 Aptomat 3P -1200A -65kA

Aptomat 3P -1200A -65kA

Mã sản phẩm: ABS12031200A

Thương hiệu: LS

25,300,000
Có sẵn
33 Aptomat 3P -125A – 42kA

Aptomat 3P -125A – 42kA

Mã sản phẩm: ABS103125A

Thương hiệu: LS

1,395,000
Có sẵn
34 Aptomat 3P -125A -30kA

Aptomat 3P -125A -30kA

Mã sản phẩm: ABN203125A

Thương hiệu: LS

1,820,000
Có sẵn
35 Aptomat 3P -150A -30kA

Aptomat 3P -150A -30kA

Mã sản phẩm: ABN203150A

Thương hiệu: LS

1,820,000
Có sẵn
36 Aptomat 3P -15A – 22kA

Aptomat 3P -15A – 22kA

Mã sản phẩm: ABS5315A

Thương hiệu: LS

865,000
Có sẵn
37 Aptomat 3P -15A – 42kA

Aptomat 3P -15A – 42kA

Mã sản phẩm: ABS10315A

Thương hiệu: LS

1,395,000
Có sẵn
38 Aptomat 3P -15A -18kA

Aptomat 3P -15A -18kA

Mã sản phẩm: ABN5315A

Thương hiệu: LS

718,000
Có sẵn
39 Aptomat 3P -15A -22kA

Aptomat 3P -15A -22kA

Mã sản phẩm: ABN10315A

Thương hiệu: LS

960,000
Có sẵn
40 Aptomat 3P -175A -30kA

Aptomat 3P -175A -30kA

Mã sản phẩm: ABN203175A

Thương hiệu: LS

1,820,000
Có sẵn
41 Aptomat 3P -200A -30kA

Aptomat 3P -200A -30kA

Mã sản phẩm: ABN203200A

Thương hiệu: LS

1,820,000
Có sẵn
42 Aptomat 3P -20A – 22kA

Aptomat 3P -20A – 22kA

Mã sản phẩm: ABS5320A

Thương hiệu: LS

865,000
Có sẵn
43 Aptomat 3P -20A – 42kA

Aptomat 3P -20A – 42kA

Mã sản phẩm: ABS10320A

Thương hiệu: LS

1,395,000
Có sẵn
44 Aptomat 3P -20A -18kA

Aptomat 3P -20A -18kA

Mã sản phẩm: ABN5320A

Thương hiệu: LS

718,000
Có sẵn
45 Aptomat 3P -20A -22kA

Aptomat 3P -20A -22kA

Mã sản phẩm: ABN10320A

Thương hiệu: LS

960,000
Có sẵn
46 Aptomat 3P -225A -30kA

Aptomat 3P -225A -30kA

Mã sản phẩm: ABN203225A

Thương hiệu: LS

1,820,000
Có sẵn
47 Aptomat 3P -250A -30kA

Aptomat 3P -250A -30kA

Mã sản phẩm: ABN203250A

Thương hiệu: LS

1,820,000
Có sẵn
48 Aptomat 3P -250A -42kA

Aptomat 3P -250A -42kA

Mã sản phẩm: ABN403250A

Thương hiệu: LS

4,575,000
Có sẵn