Thiết bị đóng cắt, chống rò điện

Hiển thị 
STTSản phẩmĐơn giá
(vnđ)
T.TrạngChọn
1 Schneider – Bộ hẹn giờ 24h, 1 kênh 16A, pin dự trữ 100h

Schneider – Bộ hẹn giờ 24h, 1 kênh 16A, pin dự trữ 100h

Mã sản phẩm: 15336

Thương hiệu: Schneider

2,684,000
Có sẵn
2 Schneider – Bộ hẹn giờ 24h, 1 kênh 16A, pin dự trữ 200h

Schneider – Bộ hẹn giờ 24h, 1 kênh 16A, pin dự trữ 200h

Mã sản phẩm: CCT15365

Thương hiệu: Schneider

2,789,600
Có sẵn
3 Schneider – Bộ hẹn giờ kỹ thuật số 24H và 7 ngày 1x16A, 1 input điều khiển từ xa, pin 6 năm

Schneider – Bộ hẹn giờ kỹ thuật số 24H và 7 ngày 1x16A, 1 input điều khiển từ xa, pin 6 năm

Mã sản phẩm: CCT15851

Thương hiệu: Schneider

6,426,200
Có sẵn
4 Schneider – Bộ hẹn giờ kỹ thuật số 24H và 7 ngày 1x16A, pin 6 năm

Schneider – Bộ hẹn giờ kỹ thuật số 24H và 7 ngày 1x16A, pin 6 năm

Mã sản phẩm: CCT15850

Thương hiệu: Schneider

3,704,800
Có sẵn
5 Schneider – Bộ hẹn giờ kỹ thuật số 24H và 7 ngày 2x16A, 2 input điều khiển từ xa, pin 6 năm

Schneider – Bộ hẹn giờ kỹ thuật số 24H và 7 ngày 2x16A, 2 input điều khiển từ xa, pin 6 năm

Mã sản phẩm: CCT15853

Thương hiệu: Schneider

5,925,700
Có sẵn
6 Schneider – Bộ hẹn giờ kỹ thuật số 24H và 7 ngày 2x16A, pin 6 năm

Schneider – Bộ hẹn giờ kỹ thuật số 24H và 7 ngày 2x16A, pin 6 năm

Mã sản phẩm: CCT15852

Thương hiệu: Schneider

4,501,200
Có sẵn
7 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2L 0.06;0.09

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2L 0.06;0.09

Mã sản phẩm: GV2L03

Thương hiệu: Schneider

1,294,700
Có sẵn
8 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2L 0.12;0.18

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2L 0.12;0.18

Mã sản phẩm: GV2L04

Thương hiệu: Schneider

1,294,700
Có sẵn
9 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2L 0.25;0.37

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2L 0.25;0.37

Mã sản phẩm: GV2L05

Thương hiệu: Schneider

1,345,300
Có sẵn
10 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2L 0.55

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2L 0.55

Mã sản phẩm: GV2L06

Thương hiệu: Schneider

1,399,200
Có sẵn
11 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2L 0.75

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2L 0.75

Mã sản phẩm: GV2L07

Thương hiệu: Schneider

1,399,200
Có sẵn
12 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2L 1.1;1.5

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2L 1.1;1.5

Mã sản phẩm: GV2L08

Thương hiệu: Schneider

1,399,200
Có sẵn
13 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2L 15

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2L 15

Mã sản phẩm: GV2L32

Thương hiệu: Schneider

1,618,100
Có sẵn
14 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2L 2.2

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2L 2.2

Mã sản phẩm: GV2L10

Thương hiệu: Schneider

1,399,200
Có sẵn
15 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2L 3;4

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2L 3;4

Mã sản phẩm: GV2L14

Thương hiệu: Schneider

1,533,400
Có sẵn
16 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2L 5.5

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2L 5.5

Mã sản phẩm: GV2L16

Thương hiệu: Schneider

1,618,100
Có sẵn
17 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2L 7.5

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2L 7.5

Mã sản phẩm: GV2L20

Thương hiệu: Schneider

1,618,100
Có sẵn
18 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2L 9;11

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2L 9;11

Mã sản phẩm: GV2L22

Thương hiệu: Schneider

1,618,100
Có sẵn
19 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2LE 0.06;0.09

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2LE 0.06;0.09

Mã sản phẩm: GV2LE03

Thương hiệu: Schneider

1,036,200
Có sẵn
20 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2LE 0.12;0.18

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2LE 0.12;0.18

Mã sản phẩm: GV2LE04

Thương hiệu: Schneider

1,036,200
Có sẵn
21 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2LE 0.25;0.37

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2LE 0.25;0.37

Mã sản phẩm: GV2LE05

Thương hiệu: Schneider

1,075,800
Có sẵn
22 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2LE 0.55

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2LE 0.55

Mã sản phẩm: GV2LE06

Thương hiệu: Schneider

1,120,900
Có sẵn
23 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2LE 0.75

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2LE 0.75

Mã sản phẩm: GV2LE07

Thương hiệu: Schneider

1,120,900
Có sẵn
24 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2LE 1.1;1.5

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2LE 1.1;1.5

Mã sản phẩm: GV2LE08

Thương hiệu: Schneider

1,120,900
Có sẵn
25 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2LE 15

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2LE 15

Mã sản phẩm: GV2LE32

Thương hiệu: Schneider

1,295,800
Có sẵn
26 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2LE 2.2

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2LE 2.2

Mã sản phẩm: GV2LE10

Thương hiệu: Schneider

1,120,900
Có sẵn
27 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2LE 3;4

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2LE 3;4

Mã sản phẩm: GV2LE14

Thương hiệu: Schneider

1,225,400
Có sẵn
28 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2LE 5.5

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2LE 5.5

Mã sản phẩm: GV2LE16

Thương hiệu: Schneider

1,295,800
Có sẵn
29 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2LE 7.5

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2LE 7.5

Mã sản phẩm: GV2LE20

Thương hiệu: Schneider

1,295,800
Có sẵn
30 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2LE 9;11

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ GV2LE 9;11

Mã sản phẩm: GV2LE22

Thương hiệu: Schneider

1,295,800
Có sẵn
31 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME

Mã sản phẩm: GV2ME01

Thương hiệu: Schneider

1,107,700
Có sẵn
32 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME 0.06

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME 0.06

Mã sản phẩm: GV2ME02

Thương hiệu: Schneider

1,107,700
Có sẵn
33 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME 0.09

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME 0.09

Mã sản phẩm: GV2ME03

Thương hiệu: Schneider

1,107,700
Có sẵn
34 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME 0.12;0.18

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME 0.12;0.18

Mã sản phẩm: GV2ME04

Thương hiệu: Schneider

1,107,700
Có sẵn
35 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME 0.25

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME 0.25

Mã sản phẩm: GV2ME05

Thương hiệu: Schneider

1,150,600
Có sẵn
36 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME 0.37;0.55

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME 0.37;0.55

Mã sản phẩm: GV2ME06

Thương hiệu: Schneider

1,199,000
Có sẵn
37 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME 0.75

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME 0.75

Mã sản phẩm: GV2ME07

Thương hiệu: Schneider

1,199,000
Có sẵn
38 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME 1.1;1.5

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME 1.1;1.5

Mã sản phẩm: GV2ME08

Thương hiệu: Schneider

1,199,000
Có sẵn
39 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME 11

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME 11

Mã sản phẩm: GV2ME22

Thương hiệu: Schneider

1,386,000
Có sẵn
40 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME 15

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME 15

Mã sản phẩm: GV2ME32

Thương hiệu: Schneider

1,386,000
Có sẵn
41 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME 2.2

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME 2.2

Mã sản phẩm: GV2ME10

Thương hiệu: Schneider

1,199,000
Có sẵn
42 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME 3;4

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME 3;4

Mã sản phẩm: GV2ME14

Thương hiệu: Schneider

1,312,300
Có sẵn
43 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME 5.5

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME 5.5

Mã sản phẩm: GV2ME16

Thương hiệu: Schneider

1,386,000
Có sẵn
44 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME 7.5

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME 7.5

Mã sản phẩm: GV2ME20

Thương hiệu: Schneider

1,386,000
Có sẵn
45 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME 9

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2ME 9

Mã sản phẩm: GV2ME21

Thương hiệu: Schneider

1,386,000
Có sẵn
46 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2P

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2P

Mã sản phẩm: GV2P01

Thương hiệu: Schneider

1,362,900
Có sẵn
47 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2P 0.06

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2P 0.06

Mã sản phẩm: GV2P02

Thương hiệu: Schneider

1,362,900
Có sẵn
48 Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2P 0.09

Schneider – CB Bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2P 0.09

Mã sản phẩm: GV2P03

Thương hiệu: Schneider

1,362,900
Có sẵn