ATS OSUNG (OSEMCO)

Chúng tôi cung cấp: ats osung, ats osung catalog, catalogue ats bộ chuyển đổi nguồn tự động osung, tủ ats osung, ats osung 400a, bảng giá ats osung 2018, tu ats osung

Đặc điểm Bộ chuyển đổi nguồn tự động OSUNG ATS

Ưu điểm nổi bật ATS Bộ chuyển đổi nguồn tự động OSUNG

Bảng giá ATS Osung tại BTB (Tham khảo) Tải xuống

* Mức chiết khấu tham khảo từ 31% – 32%

 STT Chủng loạiDòng định mức Chu kỳ Đơn giá (VND)
2 cực3 cực4 cực
 1 SS-61TN 100 ON-OFF-ON 13,200,000 13,500,000
 2 SS-62TN 200 ON-OFF-ON 14,500,000 15,400,000
 3 SS-64TN 400 ON-OFF-ON 22,600,000 27,400,000
 4 SS-66TN 600 ON-OFF-ON 27,800,000 30,700,000
 5OSS-68M/MF 800 ON-ON 28,500,000 34,600,000
 6OSS-610M/MF 1000 ON-ON 32,500,000 38,900,000
 7OSS-612M/MF 1200 ON-ON 44,500,000 56,000,000
 8OSS-616M/MF 1600 ON-ON 47,200,000 57,900,000
 9OSS-620M/MF 2000 ON-ON 70,000,000 80,000,000
 10OSS-625M 2500 ON-ON 110,000,000 116,000,000
 11OSS-632M 3200 ON-ON 132,000,000 156,000,000
 12Bộ điều khiển ACD 6,520,000

Lưu ý:

* Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%)

* Hình thức thanh toán và hệ số chiết khấu vui lòng liên hệ trực tiếp

Tải xuống chi tiết

Quí khách có thể tham khảo thêm Catalog ATS OSUNG tại đây.

Hiển thị 
STTSản phẩmĐơn giá
(vnđ)
T.TrạngChọn
1 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 1000A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 1000A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-610-PC

Thương hiệu: Osung

32,500,000
Có sẵn
2 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 100A ( On-Off-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 100A ( On-Off-On )

Mã sản phẩm: OSS-61-TN

Thương hiệu: Osung

13,200,000
Có sẵn
3 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 1200A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 1200A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-612-PC

Thương hiệu: Osung

44,500,000
Có sẵn
4 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 1600A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 1600A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-616-PC

Thương hiệu: Osung

47,200,000
Có sẵn
5 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 2000A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 2000A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-620-PC

Thương hiệu: Osung

70,000,000
Có sẵn
6 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 200A ( On-Off-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 200A ( On-Off-On )

Mã sản phẩm: OSS-62-TN

Thương hiệu: Osung

14,500,000
Có sẵn
7 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 2500A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 2500A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-625-PC

Thương hiệu: Osung

101,000,000
Có sẵn
8 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 3200A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 3200A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-632-PC

Thương hiệu: Osung

132,000,000
Có sẵn
9 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 4000A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 4000A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-640-PC

Thương hiệu: Osung

250,000,000
Có sẵn
10 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 400A ( On-Off-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 400A ( On-Off-On )

Mã sản phẩm: OSS-64-TN

Thương hiệu: Osung

22,600,000
Có sẵn
11 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 5000A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 5000A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-650-PC

Thương hiệu: Osung

310,000,000
Có sẵn
12 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 600A ( On-Off-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 600A ( On-Off-On )

Mã sản phẩm: OSS-66-TN

Thương hiệu: Osung

27,800,000
Có sẵn
13 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 6300A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 6300A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-663-PC

Thương hiệu: Osung

450,000,000
Có sẵn
14 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 800A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 3P 800A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-608-PC

Thương hiệu: Osung

28,500,000
Có sẵn
15 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 1000A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 1000A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-610-PC-4P

Thương hiệu: Osung

38,900,000
Có sẵn
16 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 100A ( On-Off-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 100A ( On-Off-On )

Mã sản phẩm: OSS-61-TN-4P

Thương hiệu: Osung

13,500,000
Có sẵn
17 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 1200A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 1200A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-612-PC-4P

Thương hiệu: Osung

56,000,000
Có sẵn
18 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 1600A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 1600A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-616-PC-4P

Thương hiệu: Osung

57,900,000
Có sẵn
19 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 2000A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 2000A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-620-PC-4P

Thương hiệu: Osung

86,000,000
Có sẵn
20 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 200A ( On-Off-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 200A ( On-Off-On )

Mã sản phẩm: OSS-62-TN-4P

Thương hiệu: Osung

15,400,000
Có sẵn
21 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 2500A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 2500A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-625-PC-4P

Thương hiệu: Osung

116,000,000
Có sẵn
22 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 3200A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 3200A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-632-PC-4P

Thương hiệu: Osung

156,000,000
Có sẵn
23 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 4000A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 4000A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-640-PC-4P

Thương hiệu: Osung

275,000,000
Có sẵn
24 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 400A ( On-Off-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 400A ( On-Off-On )

Mã sản phẩm: OSS-64-TN-4P

Thương hiệu: Osung

27,400,000
Có sẵn
25 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 5000A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 5000A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-650-PC-4P

Thương hiệu: Osung

360,000,000
Có sẵn
26 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 600A ( On-Off-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 600A ( On-Off-On )

Mã sản phẩm: OSS-66-TN-4P

Thương hiệu: Osung

30,700,000
Có sẵn
27 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 6300A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 6300A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-663-PC-4P

Thương hiệu: Osung

500,000,000
Có sẵn
28 Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 800A ( On-On )

Bộ chuyển ngồn tự động ATS 4P 800A ( On-On )

Mã sản phẩm: OSS-608-PC-4P

Thương hiệu: Osung

34,600,000
Có sẵn
29 Bộ điều khiển ATS Osung

Bộ điều khiển ATS Osung

Mã sản phẩm: ACD-III

Thương hiệu: Osung

6,520,000
Có sẵn