Đồng Thanh Cái

BTB là đơn vị cung cấp đồng thanh cái chất lượng cao, giá tốt nhất hiện nay. Bảng giá đồng thanh cái mới nhất 2018.

THÔNG SỐ ĐỒNG THANH CÁI:

STT Kích thước mm
1 Thanh cái đồng 15 x 3 x 4000
2 Thanh cái đồng 16 x 2,5 x 4000
3 Thanh cái đồng 20 x 3 x 4000
4 Thanh cái đồng 20 x 4 x 4000
5 Thanh cái đồng 20 x 5 x 4000
6 Thanh cái đồng 25 x 3 x 4000
7 Thanh cái đồng 25 x 4x 4000
8 Thanh cái đồng 25 x 5 x 4000
9 Thanh cái đồng 25 x 6 x 4000
10 Thanh cái đồng 30 x 3 x 4000
11 Thanh cái đồng 30 x 4 x 4000
12 Thanh cái đồng 30 x 5 x 4000
13 Thanh cái đồng 30 x 6 x 4000
14 Thanh cái đồng 30 x 8 x 4000
15 Thanh cái đồng 30 x 10 x 4000
16 Thanh cái đồng 40 x 4 x 4000
17 Thanh cái đồng 40 x 5 x 4000
18 Thanh cái đồng 40 x 6 x 4000
19 Thanh cái đồng 40 x 8 x 4000
20 Thanh cái đồng 40 x 10 x 4000
21 Thanh cái đồng 50 x 4 x 4000
22 Thanh cái đồng 50 x 5 x 4000
23 Thanh cái đồng 50 x 6 x 4000
24 Thanh cái đồng 50 x 8 x 4000
25 Thanh cái đồng 50 x 10 x 4000
26 Thanh cái đồng 60 x 5 x 4000
27 Thanh cái đồng 60 x 6 x 4000
28 Thanh cái đồng 60 x 8 x 4000
29 Thanh cái đồng 60 x 10 x 4000
30 Thanh cái đồng 80 x 5 x 4000
31 Thanh cái đồng 80 x 6 x 4000
32 Thanh cái đồng 80 x 8 x 4000
33 Thanh cái đồng 80 x 10 x 4000
34 Thanh cái đồng 100 x 5 x 4000
35 Thanh cái đồng 100 x 6 x 4000
36 Thanh cái đồng 100 x 8 x 4000
37 Thanh cái đồng 100 x 10 x 4000
38 Thanh cái đồng 100 x 12 x 4000
39 Thanh cái đồng 120 x 10 x 4000

BẢNG GIÁ ĐỒNG THANH CÁI (tham khảo)

Tên sản phẩm
Đơn vị
Đơn giá(VND)
Đồng thanh cái Malaysia
Kg
203,500
Đồng thanh cái Việt Nam
Kg
190,000

Vui lòng liên hệ 0904.99.88.77 hoặc gửi yêu cầu báo giá qua mail kd@btb.vn