Cuộn kháng cho tụ bù MikroCuộn kháng Mikro

Tác dụng của cuộn kháng


Trong hệ thống điện công nghiệp Công dụng bảo vệ của cuộn kháng dành cho tụ bù là điều không cần phải bàn cãi Với chức năng chính bảo vệ cho tụ bù và thiết bị đóng cắt . Cuộn kháng còn lọc được sóng hài nhờ đó tăng chất lượng cho dòng điện

Do đó cuộn kháng điện cực kỳ hữu ích trong trường hợp điện áp dòng điện của mạng lưới bị biến dạng nhiều

Cuộn kháng Mikro 
 

Những thiệt hại cho tụ bù khi không sử dụng cuộn kháng


Trên một web lớn chuyên ngành về điện Một thành viên chia sẻ: Công ty anh đang sử dụng trạm 1000KVAR Trạm biến áp hoạt động bình thường ổn định

Tuy nhiên xung quanh công ty anh là khu công nghiệp Có rất nhiều nhà máy tháp sử dụng lò điện công suất rất cao.Điều đó phát sinh nhiều sóng hài bậc cao

Sóng hài này làm ảnh hưởng đến trạm biến áp của công ty anh. Nó làm hỏng tủ tụ bù của công tyDù hệ thống có aptomat bảo vệ hẳn hoi

Rõ ràng những thiệt hại mà doanh nghiệp phải trả là quá đắt. Nó đắt hơn rất nhiều lần so với việc bỏ một khoản tiền nhỏ để trang bị cuộn kháng điện cho hệ thống ngay từ đầu

Thông số cuộn kháng


Thông số cuộn kháng Mỉkro


Để chọn cuộn kháng phù hợp thì trước hết ta cần phải kiểm tra sóng hài đổ vào hệ thống của bạn chủ yếu là hài bậc bao nhiêu (357911) Có được sóng có bậc hài chính thức (% sóng hài cao nhất trong các hệ số sóng hài) thì ta tính theo trở kháng Z= |ZL - ZC| để đảm bảo tại sóng hài là lớn nhất trở kháng cũng lớn nhất 

-   Cuộn kháng Mikro MX07-400 - dùng cho tụ 440V - 10Kvar P = 7% DL đầu ra 89Kvar

-   Cuộn kháng Mikro MX07-400 - dùng cho tụ 440V - 20Kvar P = 7% DL đầu ra 178Kvar

-   Cuộn kháng Mikro MX07-400 - dùng cho tụ 440V - 25Kvar P = 7% DL đầu ra 222Kvar

-   Cuộn kháng Mikro MX07-400 - dùng cho tụ 440V - 30Kvar P = 7% DL đầu ra 267Kvar

-   Mikro MX07-400 - dùng cho tụ 440V - 40Kvar P = 7% DL đầu ra 355Kvar

-   Mikro MX07-400 - dùng cho tụ 440V - 50Kvar P = 7% DL đầu ra 444Kvar

-   Mikro MX07-400 - dùng cho tụ 440V - 60Kvar P = 7% DL đầu ra 533Kvar

-   Mikro MX07-400 - dùng cho tụ 440V - 75Kvar P = 7% DL đầu ra 666Kvar

-   Cuộn kháng Mikro MX07-400 - dùng cho tụ 440V - 80Kvar P = 7% DL đầu ra 711Kvar

-   Cuộn kháng Mikro MX07-400 - dùng cho tụ 440V - 100Kvar P = 7% DL đầu ra 889Kvar

-   Cuộn kháng Mikro MX07-400 - dùng cho tụ 440V - 120Kvar P = 7% DL đầu ra 1066Kvar

-   Mikro MX07-400 - dùng cho tụ 440V - 150Kvar P = 7% DL đầu ra 1333Kvar

-   Mikro MX07-400 - dùng cho tụ 440V - 200Kvar P = 7% DL đầu ra 1777Kvar

-   Cuộn kháng Mikro MX07-210/…dùng cho tụ 230V - 10Kvar P = 7% DL đầu ra 88Kvar

-   Cuộn kháng Mikro MX07-210/…dùng cho tụ 230V - 20Kvar P = 7% DL đầu ra 176Kvar

-   Cuộn kháng Mikro MX07-210/…dùng cho tụ 230V - 25Kvar P = 7% DL đầu ra 220Kvar

-   Cuộn kháng Mikro MX07-210/…dùng cho tụ 230V - 30Kvar P = 7% DL đầu ra 264Kvar

-   Cuộn kháng Mikro MX07-210/…dùng cho tụ 230V - 40Kvar P = 7% DL đầu ra 352Kvar

-   Cuộn kháng Mikro MX07-210/…dùng cho tụ 230V - 50Kvar P = 7% DL đầu ra 440Kvar

-   Mikro MX07-210 - dùng cho tụ 230V - 60Kvar P = 7% DL đầu ra 528Kvar

-   Mikro MX07-210 - dùng cho tụ 230V - 75Kvar P = 7% DL đầu ra 660Kvar

-   Mikro MX07-210 - dùng cho tụ 230V - 80Kvar P = 7% DL đầu ra 704Kvar

-   Mikro MX07-210 - dùng cho tụ 230V - 100Kvar P = 7% DL đầu ra 879Kvar

-   Mikro MX07-210 - dùng cho tụ 230V - 120Kvar P = 7% DL đầu ra 1055Kvar

-   Mikro MX07-210 - dùng cho tụ 230V - 150Kvar P = 7% DL đầu ra 1319Kvar

Giá bán cuộn kháng mikro
 

Bảng báo giá cuộn kháng mikro dưới đây có thể thay đổi đột suất, vì vậy vui lòng gọi 0936 66 44 22 để có giá tốt nhất

STT

Mã sản phẩm

Thông Số

Giá  (VND)

Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 230V

1

 MX07-210/88-230/010

Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 230V 10Kvar

2000000

2

MX07-210/176-230/020

Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 230V 20Kvar

2700000

3

MX07-210/220-230/025

Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 230V 25Kvar

3080000

4

MX07-210/264-230/030

Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 230V 30Kvar

3500000

5

MX07-210/352-230/040

 lọc 7% cho tụ bù 230V 40Kvar

4500000

6

MX07-210/440-230/050

 lọc 7% cho tụ bù 230V 50Kvar

5300000

Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 440V

7

MX07-400/89-440/010 

Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 440V 10Kvar

2100000

8

MX07-400/133-440/015 

Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 440V 15Kvar

2500000

9

MX07-400/178-440/020 

 lọc 7% cho tụ bù 440V 20Kvar

2700000

10

MX07-400/222-440/025 

 lọc 7% cho tụ bù 440V 25Kvar

3080000

11

MX07-400/267-440/030 

 lọc 7% cho tụ bù 440V 30Kvar

3400000

12

MX07-400/356-440/040 

lọc 7% cho tụ bù 440V 40Kvar

4300000

13

MX07-400/444-440/050 

 lọc 7% cho tụ bù 440V 50Kvar

5300000

14

MX07-400/533-440/060 

Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 440V 60Kvar

6380000

15

MX07-400/667-440/075 

Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 440V 75Kvar

7600000

16

MX07-400/711-440/080 

Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 440V 80Kvar

8080000

17

MX07-400/889-440/100 

Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 440V 100Kvar

9400000

18

MX07-400/1066-440/120 

 lọc 7% cho tụ bù 440V 120Kvar

10980000

19

MX07-400/1333-440/150 

 lọc 7% cho tụ bù 440V 150Kvar

12500000

20

MX07-400/1778-440/200 

 lọc 7% cho tụ bù 440V 200Kvar

15800000

Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 690V

21

MX07-620/174-690/020 

Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù 690V 20Kvar

2900000

22

MX07-620/217-690/025 

 lọc 7% cho tụ bù 690V 25Kvar

3000000

23

MX07-620/260-690/030 

 lọc 7% cho tụ bù 690V 30Kvar

3300000

24

MX07-620/434-690/050 

 lọc 7% cho tụ bù 690V 50Kvar

5300000

Cuộn kháng lọc 7% cho tụ bù trung thế 720V

25

MX07-660/226-720/025 

 lọc 7% cho tụ bù 720V 25Kvar

3200000

26

MX07-660/271-720/030 

 lọc 7% cho tụ bù 720V 30Kvar

3700000

27

MX07-660/452-720/050 

 lọc 7% cho tụ bù 720V 50Kvar

6100000

Cuộn kháng lọc 14% cho tụ bù 260V

28

MX14-210/xxx-260/025

g lọc 14% cho tụ bù 3 pha 260V 25Kvar

5400000

29

MX14-210/xxx-260/025

g lọc 14% cho tụ bù 3 pha 260V 50Kvar

6780000

Cuộn kháng lọc 14% cho tụ bù 525V

30

MX14-400/xxx-525/020

14% cho tụ bù 3 pha 525V 20Kvar

 

31

MX14-400/xxx-525/025

 lọc 14% cho tụ bù 3 pha 525V 25Kvar

 

32

MX14-400/xxx-525/030

 14% cho tụ bù 3 pha 525V 30Kvar

Call

33

MX14-400/xxx-525/050

 lọc 14% cho tụ bù 3 pha 525V 50Kvar

Call

 
Bảng giá Cuộn kháng Mikro
Cuộn kháng cho tụ bù Mikro được phân phối bởi Siêu thị thiết bị điện
Các chính sách bán hàng và thanh toán vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh 0939 66 44 22 Email: kd@btb.vn

Catalogue Mikro
Bảng giá cuộn kháng Mikro 
Bảng giá tụ Mikro
Đánh giá