Ống luồn dây điện

Hiển thị 
STTSản phẩmĐơn giá
(vnđ)
T.TrạngChọn
1 Panasonic Co cho ống 16 NPA0316

Panasonic Co cho ống 16 NPA0316

Mã sản phẩm: NPA0316

Thương hiệu: Panasonic

1,400
Có sẵn
2 Panasonic Co cho ống 20 NPA0320

Panasonic Co cho ống 20 NPA0320

Mã sản phẩm: NPA0320

Thương hiệu: Panasonic

2,200
Có sẵn
3 Panasonic Co cho ống 25 NPA0325

Panasonic Co cho ống 25 NPA0325

Mã sản phẩm: NPA0325

Thương hiệu: Panasonic

3,300
Có sẵn
4 Panasonic Co cho ống 32 NPA0332

Panasonic Co cho ống 32 NPA0332

Mã sản phẩm: NPA0332

Thương hiệu: Panasonic

5,500
Có sẵn
5 Panasonic Co cho ống 40 NPA0340

Panasonic Co cho ống 40 NPA0340

Mã sản phẩm: NPA0340

Thương hiệu: Panasonic

8,800
Có sẵn
6 Panasonic Co cho ống 50 NPA0350

Panasonic Co cho ống 50 NPA0350

Mã sản phẩm: NPA0350

Thương hiệu: Panasonic

11,600
Có sẵn
7 Panasonic Co có nắp phi 20 FPA0320C

Panasonic Co có nắp phi 20 FPA0320C

Mã sản phẩm: FPA0320C

Thương hiệu: Panasonic

4,400
Có sẵn
8 Panasonic Co có nắp phi 25 FPA0325C

Panasonic Co có nắp phi 25 FPA0325C

Mã sản phẩm: FPA0325C

Thương hiệu: Panasonic

7,200
Có sẵn
9 Panasonic Co có nắp phi 32 FPA0332C

Panasonic Co có nắp phi 32 FPA0332C

Mã sản phẩm: FPA0332C

Thương hiệu: Panasonic

11,000
Có sẵn
10 Panasonic Đai sắt dùng cho HB NS80

Panasonic Đai sắt dùng cho HB NS80

Mã sản phẩm: NS80

Thương hiệu: Panasonic

15,500
Có sẵn
11 Panasonic Đầu giảm 20-16 FPA2016

Panasonic Đầu giảm 20-16 FPA2016

Mã sản phẩm: FPA2016

Thương hiệu: Panasonic

1,100
Có sẵn
12 Panasonic Đầu giảm 25-20 FPA2520

Panasonic Đầu giảm 25-20 FPA2520

Mã sản phẩm: FPA2520

Thương hiệu: Panasonic

1,900
Có sẵn
13 Panasonic Đầu giảm 32-25 FPA3225

Panasonic Đầu giảm 32-25 FPA3225

Mã sản phẩm: FPA3225

Thương hiệu: Panasonic

3,200
Có sẵn
14 Panasonic Đầu giảm 40-32 FPA4032

Panasonic Đầu giảm 40-32 FPA4032

Mã sản phẩm: FPA4032

Thương hiệu: Panasonic

6,600
Có sẵn
15 Panasonic Đầu giảm 50-40 FPA5040

Panasonic Đầu giảm 50-40 FPA5040

Mã sản phẩm: FPA5040

Thương hiệu: Panasonic

8,800
Có sẵn
16 Panasonic Đầu nối ống mềm FRGA116

Panasonic Đầu nối ống mềm FRGA116

Mã sản phẩm: FRGA116

Thương hiệu: Panasonic

9,000
Có sẵn
17 Panasonic Đầu nối ống mềm FRGA120

Panasonic Đầu nối ống mềm FRGA120

Mã sản phẩm: FRGA120

Thương hiệu: Panasonic

13,000
Có sẵn
18 Panasonic Đầu nối ống mềm FRGA125

Panasonic Đầu nối ống mềm FRGA125

Mã sản phẩm: FRGA125

Thương hiệu: Panasonic

18,000
Có sẵn
19 Panasonic Đầu nối ống mềm FRGA132

Panasonic Đầu nối ống mềm FRGA132

Mã sản phẩm: FRGA132

Thương hiệu: Panasonic

27,000
Có sẵn
20 Panasonic Đầu và khớp nối răng phi 16 NPA02162

Panasonic Đầu và khớp nối răng phi 16 NPA02162

Mã sản phẩm: NPA02162

Thương hiệu: Panasonic

2,500
Có sẵn
21 Panasonic Đầu và khớp nối răng phi 20 NPA02202

Panasonic Đầu và khớp nối răng phi 20 NPA02202

Mã sản phẩm: NPA02202

Thương hiệu: Panasonic

2,800
Có sẵn
22 Panasonic Đầu và khớp nối răng phi 25 NPA02252

Panasonic Đầu và khớp nối răng phi 25 NPA02252

Mã sản phẩm: NPA02252

Thương hiệu: Panasonic

3,100
Có sẵn
23 Panasonic Đầu và khớp nối răng phi 32 NPA02322

Panasonic Đầu và khớp nối răng phi 32 NPA02322

Mã sản phẩm: NPA02322

Thương hiệu: Panasonic

5,000
Có sẵn
24 Panasonic Đế âm đơn dùng cho mặt vuông NPCA105

Panasonic Đế âm đơn dùng cho mặt vuông NPCA105

Mã sản phẩm: NA105

Thương hiệu: Panasonic

6,000
Có sẵn
25 Panasonic Hộp âm cho CB tép NBD200

Panasonic Hộp âm cho CB tép NBD200

Mã sản phẩm: NBD200

Thương hiệu: Panasonic

9,000
Có sẵn
26 Panasonic Hộp âm đôi dùng hai mặt đơn NPCA104

Panasonic Hộp âm đôi dùng hai mặt đơn NPCA104

Mã sản phẩm: NPCA104

Thương hiệu: Panasonic

14,000
Có sẵn
27 Panasonic Hộp âm đôi NA102

Panasonic Hộp âm đôi NA102

Mã sản phẩm: NA102

Thương hiệu: Panasonic

14,000
Có sẵn
28 Panasonic Hộp âm nhựa trắng, đơn NA101

Panasonic Hộp âm nhựa trắng, đơn NA101

Mã sản phẩm: NA101

Thương hiệu: Panasonic

6,200
Có sẵn
29 Panasonic Hộp nối dây 100x100x50 NPA10050V

Panasonic Hộp nối dây 100x100x50 NPA10050V

Mã sản phẩm: NPA10050V

Thương hiệu: Panasonic

20,000
Có sẵn
30 Panasonic Hộp nối dây 120x120x50 NPA12050V

Panasonic Hộp nối dây 120x120x50 NPA12050V

Mã sản phẩm: NPA12050V

Thương hiệu: Panasonic

24,000
Có sẵn
31 Panasonic Hộp nối dây 150x150x50 NPA15050V

Panasonic Hộp nối dây 150x150x50 NPA15050V

Mã sản phẩm: NPA15050V

Thương hiệu: Panasonic

35,000
Có sẵn
32 Panasonic Hộp nối dây 200x200x65 NPA20065V

Panasonic Hộp nối dây 200x200x65 NPA20065V

Mã sản phẩm: NPA20065V

Thương hiệu: Panasonic

62,000
Có sẵn
33 Panasonic Hộp nổi đôi NN102W

Panasonic Hộp nổi đôi NN102W

Mã sản phẩm: NN102W

Thương hiệu: Panasonic

16,000
Có sẵn
34 Panasonic Hộp nổi đơn NN101W

Panasonic Hộp nổi đơn NN101W

Mã sản phẩm: NN101W

Thương hiệu: Panasonic

10,500
Có sẵn
35 Panasonic Hộp nổi dùng cho HB NHB9801

Panasonic Hộp nổi dùng cho HB NHB9801

Mã sản phẩm: NHB9801

Thương hiệu: Panasonic

8,000
Có sẵn
36 Panasonic Hộp nối tròn 1 ngã NPA65161

Panasonic Hộp nối tròn 1 ngã NPA65161

Mã sản phẩm: NPA65161

Thương hiệu: Panasonic

6,600
Có sẵn
37 Panasonic Hộp nối tròn 1 ngã NPA65201

Panasonic Hộp nối tròn 1 ngã NPA65201

Mã sản phẩm: NPA65201

Thương hiệu: Panasonic

7,200
Có sẵn
38 Panasonic Hộp nối tròn 1 ngã NPA65251

Panasonic Hộp nối tròn 1 ngã NPA65251

Mã sản phẩm: NPA65251

Thương hiệu: Panasonic

7,700
Có sẵn
39 Panasonic Hộp nối tròn 1 ngã NPA65321

Panasonic Hộp nối tròn 1 ngã NPA65321

Mã sản phẩm: NPA65321

Thương hiệu: Panasonic

10,000
Có sẵn
40 Panasonic Hộp nối tròn 2 ngã thẳng NPA66161

Panasonic Hộp nối tròn 2 ngã thẳng NPA66161

Mã sản phẩm: NPA66161

Thương hiệu: Panasonic

6,600
Có sẵn
41 Panasonic Hộp nối tròn 2 ngã thẳng NPA66201

Panasonic Hộp nối tròn 2 ngã thẳng NPA66201

Mã sản phẩm: NPA66201

Thương hiệu: Panasonic

7,200
Có sẵn
42 Panasonic Hộp nối tròn 2 ngã thẳng NPA66251

Panasonic Hộp nối tròn 2 ngã thẳng NPA66251

Mã sản phẩm: NPA66251

Thương hiệu: Panasonic

7,700
Có sẵn
43 Panasonic Hộp nối tròn 2 ngã thẳng NPA66321

Panasonic Hộp nối tròn 2 ngã thẳng NPA66321

Mã sản phẩm: NPA66321

Thương hiệu: Panasonic

10,000
Có sẵn
44 Panasonic Hộp nối tròn 2 ngã vuông NPA69161

Panasonic Hộp nối tròn 2 ngã vuông NPA69161

Mã sản phẩm: NPA69161

Thương hiệu: Panasonic

6,600
Có sẵn
45 Panasonic Hộp nối tròn 2 ngã vuông NPA69201

Panasonic Hộp nối tròn 2 ngã vuông NPA69201

Mã sản phẩm: NPA69201

Thương hiệu: Panasonic

7,200
Có sẵn
46 Panasonic Hộp nối tròn 2 ngã vuông NPA69251

Panasonic Hộp nối tròn 2 ngã vuông NPA69251

Mã sản phẩm: NPA69251

Thương hiệu: Panasonic

7,700
Có sẵn
47 Panasonic Hộp nối tròn 2 ngã vuông NPA69321

Panasonic Hộp nối tròn 2 ngã vuông NPA69321

Mã sản phẩm: NPA69321

Thương hiệu: Panasonic

10,000
Có sẵn
48 Panasonic Hộp nối tròn 3 ngã NPA67161

Panasonic Hộp nối tròn 3 ngã NPA67161

Mã sản phẩm: NPA67161

Thương hiệu: Panasonic

6,600
Có sẵn