Thiết bị điện dân dụng Panasonic

Hiển thị 
STTSản phẩmĐơn giá
(vnđ)
T.TrạngChọn
1 Máy bơm nước Panasonic đẩy cao 125W-15cm

Máy bơm nước Panasonic đẩy cao 125W-15cm

Mã sản phẩm: GP-129JXK-SV5

Thương hiệu: Panasonic

1,470,000
Có sẵn
2 Máy bơm nước Panasonic GP 129jxk đẩy cao 125W

Máy bơm nước Panasonic GP 129jxk đẩy cao 125W

Mã sản phẩm: GP-129JXK-NV5

Thương hiệu: Panasonic

1,490,000
Có sẵn
3 Máy bơm nước Panasonic GP 200jxk 200W-160cm

Máy bơm nước Panasonic GP 200jxk 200W-160cm

Mã sản phẩm: GP-200JXK-NV5

Thương hiệu: Panasonic

1,890,000
Có sẵn
4 Máy bơm nước Panasonic GP 200jxk đẩy cao 200W

Máy bơm nước Panasonic GP 200jxk đẩy cao 200W

Mã sản phẩm: GP-200JXK-SV5

Thương hiệu: Panasonic

1,870,000
Có sẵn
5 Máy bơm Panasonic 350W đẩy cao

Máy bơm Panasonic 350W đẩy cao

Mã sản phẩm: GP-350JA-SV5

Thương hiệu: Panasonic

4,400,000
Có sẵn
6 Máy bơm tăng áp Panasonic 200W

Máy bơm tăng áp Panasonic 200W

Mã sản phẩm: A-200JAK

Thương hiệu: Panasonic

2,450,000
Có sẵn
7 Panasonic Bếp điện từ KY-A227D

Panasonic Bếp điện từ KY-A227D

Mã sản phẩm: KY-A227D

Thương hiệu: Panasonic

22,990,000
Có sẵn
8 Panasonic Bếp điện từ KY-C227D

Panasonic Bếp điện từ KY-C227D

Mã sản phẩm: KY-C227D

Thương hiệu: Panasonic

25,990,000
Có sẵn
9 Panasonic Cáp đồng trục NRG6-80

Panasonic Cáp đồng trục NRG6-80

Mã sản phẩm: NRG6-80

Thương hiệu: Panasonic

620,000
Có sẵn
10 Panasonic Cáp đồng trục NRG6-96

Panasonic Cáp đồng trục NRG6-96

Mã sản phẩm: NRG6-96

Thương hiệu: Panasonic

650,000
Có sẵn
11 Panasonic Cáp đồng trục NRG6-96O

Panasonic Cáp đồng trục NRG6-96O

Mã sản phẩm: NRG6-96O

Thương hiệu: Panasonic

955,000
Có sẵn
12 Panasonic Cầu dao chống rò 16A 6kA

Panasonic Cầu dao chống rò 16A 6kA

Mã sản phẩm: BBDE21631CNV

Thương hiệu: Panasonic

550,000
Có sẵn
13 Panasonic Cầu dao chống rò 20A 6kA

Panasonic Cầu dao chống rò 20A 6kA

Mã sản phẩm: BBDE22031CNV

Thương hiệu: Panasonic

550,000
Có sẵn
14 Panasonic Cầu dao chống rò 25A 6kA

Panasonic Cầu dao chống rò 25A 6kA

Mã sản phẩm: BBDE22531CNV

Thương hiệu: Panasonic

590,000
Có sẵn
15 Panasonic Cầu dao chống rò 32A 6kA

Panasonic Cầu dao chống rò 32A 6kA

Mã sản phẩm: BBDE23231CNV

Thương hiệu: Panasonic

590,000
Có sẵn
16 Panasonic Cầu dao chống rò 40A 6kA

Panasonic Cầu dao chống rò 40A 6kA

Mã sản phẩm: BBDE24031CNV

Thương hiệu: Panasonic

590,000
Có sẵn
17 Panasonic Cầu dao chống rò 50A 6kA

Panasonic Cầu dao chống rò 50A 6kA

Mã sản phẩm: BBDE25031CNV

Thương hiệu: Panasonic

590,000
Có sẵn
18 Panasonic Cầu dao chống rò 63A 6kA

Panasonic Cầu dao chống rò 63A 6kA

Mã sản phẩm: BBDE26331CNV

Thương hiệu: Panasonic

840,000
Có sẵn
19 Panasonic Cầu dao chống rò 6A 6kA

Panasonic Cầu dao chống rò 6A 6kA

Mã sản phẩm: BBDE20631CNV

Thương hiệu: Panasonic

550,000
Có sẵn
20 Panasonic Cầu dao kín nước 2P 20A 250V

Panasonic Cầu dao kín nước 2P 20A 250V

Mã sản phẩm: NIS220

Thương hiệu: Panasonic

240,000
Có sẵn
21 Panasonic Cầu dao kín nước 2P 35A 250V

Panasonic Cầu dao kín nước 2P 35A 250V

Mã sản phẩm: NIS235

Thương hiệu: Panasonic

250,000
Có sẵn
22 Panasonic Cầu dao kín nước 2P 45A 250V

Panasonic Cầu dao kín nước 2P 45A 250V

Mã sản phẩm: NIS245

Thương hiệu: Panasonic

285,000
Có sẵn
23 Panasonic Cầu dao kín nước 2P 63A 250V

Panasonic Cầu dao kín nước 2P 63A 250V

Mã sản phẩm: NIS263

Thương hiệu: Panasonic

300,000
Có sẵn
24 Panasonic Cầu dao kín nước 3P 20A 440V

Panasonic Cầu dao kín nước 3P 20A 440V

Mã sản phẩm: NIS320

Thương hiệu: Panasonic

300,000
Có sẵn
25 Panasonic Cầu dao kín nước 3P 35A 440V

Panasonic Cầu dao kín nước 3P 35A 440V

Mã sản phẩm: NIS335

Thương hiệu: Panasonic

310,000
Có sẵn
26 Panasonic Cầu dao kín nước 3P 45A 440V

Panasonic Cầu dao kín nước 3P 45A 440V

Mã sản phẩm: NIS345

Thương hiệu: Panasonic

355,000
Có sẵn
27 Panasonic Cầu dao kín nước 3P 63A 440V

Panasonic Cầu dao kín nước 3P 63A 440V

Mã sản phẩm: NIS363

Thương hiệu: Panasonic

370,000
Có sẵn
28 Panasonic Cầu dao kín nước 4P 20A 440V

Panasonic Cầu dao kín nước 4P 20A 440V

Mã sản phẩm: NIS420

Thương hiệu: Panasonic

345,000
Có sẵn
29 Panasonic Cầu dao kín nước 4P 35A 440V

Panasonic Cầu dao kín nước 4P 35A 440V

Mã sản phẩm: NIS435

Thương hiệu: Panasonic

360,000
Có sẵn
30 Panasonic Cầu dao kín nước 4P 45A 440V

Panasonic Cầu dao kín nước 4P 45A 440V

Mã sản phẩm: NIS445

Thương hiệu: Panasonic

400,000
Có sẵn
31 Panasonic Cầu dao kín nước 4P 63A 440V

Panasonic Cầu dao kín nước 4P 63A 440V

Mã sản phẩm: NIS463

Thương hiệu: Panasonic

420,000
Có sẵn
32 Panasonic Cầu dao tự động 1P 10 6kA

Panasonic Cầu dao tự động 1P 10 6kA

Mã sản phẩm: BBD1101CNV

Thương hiệu: Panasonic

80,000
Có sẵn
33 Panasonic Cầu dao tự động 1P 100A 10kA

Panasonic Cầu dao tự động 1P 100A 10kA

Mã sản phẩm: BBD110011C

Thương hiệu: Panasonic

760,000
Có sẵn
34 Panasonic Cầu dao tự động 1P 16A 6kA

Panasonic Cầu dao tự động 1P 16A 6kA

Mã sản phẩm: BBD1161CNV

Thương hiệu: Panasonic

80,000
Có sẵn
35 Panasonic Cầu dao tự động 1P 20A 6kA

Panasonic Cầu dao tự động 1P 20A 6kA

Mã sản phẩm: BBD1201CNV

Thương hiệu: Panasonic

80,000
Có sẵn
36 Panasonic Cầu dao tự động 1P 25A 6kA

Panasonic Cầu dao tự động 1P 25A 6kA

Mã sản phẩm: BBD1251CNV

Thương hiệu: Panasonic

80,000
Có sẵn
37 Panasonic Cầu dao tự động 1P 32A 6kA

Panasonic Cầu dao tự động 1P 32A 6kA

Mã sản phẩm: BBD1321CNV

Thương hiệu: Panasonic

80,000
Có sẵn
38 Panasonic Cầu dao tự động 1P 40A 6kA

Panasonic Cầu dao tự động 1P 40A 6kA

Mã sản phẩm: BBD1401CNV

Thương hiệu: Panasonic

80,000
Có sẵn
39 Panasonic Cầu dao tự động 1P 50A 6kA

Panasonic Cầu dao tự động 1P 50A 6kA

Mã sản phẩm: BBD1501CNV

Thương hiệu: Panasonic

190,000
Có sẵn
40 Panasonic Cầu dao tự động 1P 63A 6kA

Panasonic Cầu dao tự động 1P 63A 6kA

Mã sản phẩm: BBD1631CNV

Thương hiệu: Panasonic

190,000
Có sẵn
41 Panasonic Cầu dao tự động 1P 6A 6kA

Panasonic Cầu dao tự động 1P 6A 6kA

Mã sản phẩm: BBD1061CNV

Thương hiệu: Panasonic

80,000
Có sẵn
42 Panasonic Cầu dao tự động 1P 80A 10kA

Panasonic Cầu dao tự động 1P 80A 10kA

Mã sản phẩm: BBD108011C

Thương hiệu: Panasonic

690,000
Có sẵn
43 Panasonic Cầu dao tự động 2P 100A 10kA

Panasonic Cầu dao tự động 2P 100A 10kA

Mã sản phẩm: BBD210021C

Thương hiệu: Panasonic

1,500,000
Có sẵn
44 Panasonic Cầu dao tự động 2P 10A 10kA

Panasonic Cầu dao tự động 2P 10A 10kA

Mã sản phẩm: BBD2102CNV

Thương hiệu: Panasonic

233,000
Có sẵn
45 Panasonic Cầu dao tự động 2P 16A 10kA

Panasonic Cầu dao tự động 2P 16A 10kA

Mã sản phẩm: BBD2162CNV

Thương hiệu: Panasonic

233,000
Có sẵn
46 Panasonic Cầu dao tự động 2P 20A 10kA

Panasonic Cầu dao tự động 2P 20A 10kA

Mã sản phẩm: BBD2202CNV

Thương hiệu: Panasonic

233,000
Có sẵn
47 Panasonic Cầu dao tự động 2P 25A 10kA

Panasonic Cầu dao tự động 2P 25A 10kA

Mã sản phẩm: BBD2252CNV

Thương hiệu: Panasonic

233,000
Có sẵn
48 Panasonic Cầu dao tự động 2P 32A 10kA

Panasonic Cầu dao tự động 2P 32A 10kA

Mã sản phẩm: BBD2322CNV

Thương hiệu: Panasonic

233,000
Có sẵn